Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Uruchomiłem drukarnię. Od czego mam zacząć?

Jeżeli uruchomiłeś drukarnię, zachęcamy do zapoznania się z materiałami na blogu (FAQ, filmy instruktażowe – tutaj możesz rozpocząć od przejrzenia podstawowych elementów nawigacyjnych) oraz artykułem Pierwsze kroki w systemienatomiast w systemie polecamy wykonanie szybkiej konfiguracji (czym jest szybka konfiguracja?)

Czym są powiadomienia systemowe?

O najważniejszych wydarzeniach w systemie i aktualizacjach będziemy Państwa powiadamiać przez Powiadomienia systemowe. Dla każdego z trzech rodzajów powiadomień wyświetli się indykator na kopercie w Panelu Administracyjnym:

koperta

 

Powiadomienia posiadają oznaczenia kolorystyczne: niebieskie, pomarańczowe, zielone – oznaczają one odpowiednio: informacja, wiadomość systemowa, nowa funkcjonalność.

W menu wprowadziliśmy również zakładki archiwum powiadomień i archiwum zapytań, gdzie w łatwy sposób można odszukać przeczytane i zamknięte wątki.

Czym jest szybka konfiguracja?

Szybka konfiguracja powstała, aby maksymalnie skrócić czas przystosowywania systemu. Jest dostępna po kliknięciu pomarańczowego koła zębatego w górnym menu.

8

Umożliwia ona dostęp do najważniejszych elementów konfiguracyjnych bez znajomości systemu. Za pomocą prostych kreatorów ustawimy podstawowe dane (firmy, korespondencji), wgramy logo, skonfigurujemy serwer SMTP czy też produkty. Każda z operacji ma przewidziany czas realizacji. Proces rozpoczynamy poprzez kliknięcie różdżki po lewej stronie lub przycisku Rozpocznij po prawej.

9

Czy w systemie zawarta jest wyszukiwarka?

Tak. Jeśli potrzebujesz szybko odnaleźć element menu, produkt, zlecenie lub artykuł pomocy w FAQ – skorzystaj z wyszukiwarki w systemie. Tutaj możesz przeczytać artykuł dotyczący korzystania z wyszukiwarki.

O czym należy pamiętać przy dodawaniu produktu do systemu?

 1. Produkt można dodać w wersji wariantowej i kalkulowanej.
 2. Nie zalecamy stosowania wersji wariantowej przy ilości wariantów przekraczającej liczbę 20.000.
 3. Większość produktów w wersji wariantowej można przełożyć do wersji kalkulowanej.
 4. Wersja wariantowa polega na stworzeniu pełnego cennika z ceną do każdego wariantu. Jak dodać produkt w wersji wariantowej?
 5. Wersja kalkulowana pozwala podłączyć do systemu arkusz kalkulacyjny, w którym obliczana jest cena produktu w danej konfiguracji. Jak dodać produkt w wersji kalkulowanej?
 6. Do każdego produktu należy przypisać parametry. Jak dodać nowy parametr?
 7. Do każdego parametru należy przypisać wartości. Jak dodać wartość do parametru?
 8. W druku kalkulowanym można wprowadzić wykluczenia parametrów lub ich wartości. Jak dodać wykluczenia parametrów?
 9. Dodając produkt w wersji kalkulowanej należy mieć na uwadze poniższe wskazówki:
  • Wartości parametrów w arkuszu kalkulacyjnym muszą być identyczne z wartościami parametrów w systemie.
  • W arkuszu należy wystrzegać się znaku procenta (np. dla 10% należy wpisywać 0,1) oraz symboli walut (10 zł), gdyż w niektórych przypadkach system może potraktować taką wartość jako tekst, a nie liczbę, przez co kalkulacja będzie przebiegać nieprawidłowo.
  • Należy również unikać zaawansowanych funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych. Takich, jak np. makra lub funkcje tablicowe.
 10. Inne filmy instruktażowe dotyczące asortymentu można znaleźć tutaj: odsyłacz.

Gdzie skonfigurować ustawienia korespondencji – takie jak nagłówek i stopka wiadomości?

Ścieżka dostępu do ustawień korespondencji: Ustawienia → Ustawienia → Ustawienia korespondencji

E-mail nadawcy wiadomości – adres e-mail, który będzie się wyświetlać w przychodzących wiadomościach.

Nazwa nadawcy e-mail – nazwa nadawcy, która będzie się wyświetlać w przychodzących wiadomościach.

Nagłówek – nagłówek, który zostanie dodany na samym początku każdej wiadomości wysłanej poprzez system ręcznie (newsletter) lub automatycznie (mailing zdarzeń).

Stopka – stopka, która zostanie dodana na samym końcu każdej wiadomości wysłanej poprzez system ręcznie (newsletter) lub automatycznie (mailing zdarzeń).

Czym jest szybka kontrola?

Szybka kontrola to panel umożliwiający zarządzanie pracą drukarni w jednym miejscu. Tutaj możesz przeczytać artykuł dotyczący jego najważniejszych funkcji.

Jak utworzyć powiadomienie dla administratora o nowych próbkach?

1. Należy utworzyć nową wiadomość  (Ustawienia → Mailing → Dodaj)
Przykładowa wiadomość:
Tytuł:

Nowe zamówienie darmowych próbek

Treść:

Zostało złożone nowe zamówienie na próbki.
Link do klienta: {link}
Pozycja klienta na liście: {id}

2. Ustawić Mail systemowy  Wysyłanie do  Administracja i zaznaczyć administratora:

mailsystemowy

 

 

 

 

3. Utworzyć zdarzenie mailowe: Ustawienia → Mailing zdarzenia → Dodaj

Zdarzenie:

Nowe zamówienie próbek

Wewnętrzny:

TAK

Mail:

Nowe zamówienie darmowych próbek (lub inny w zależności od tytułu wiadomości, który został podany)

Gdzie mogę usunąć klienta z bazy?

Klienci → Klienci → Szczegóły → Szczegóły (Status) → Usuń klienta

Wszystkie zamówienia związane z tym klientem muszą być zakończone, aby było możliwe jego usunięcie.

Jak dodać nową wiadomość do newslettera?

Ścieżka dostępu: Ustawienia → Mailing

Następnie poniżej listy wiadomości wybieramy opcję Dodaj.

Wypełniamy tytuł i treść wiadomości. Należy pamiętać, że do treści zostaną dodane nagłówek oraz stopka (Gdzie skonfigurować ustawienia korespondencji – takie jak nagłówek i stopka wiadomości?).

Gdzie mogę usunąć zamówienie?

System nie przewiduje usuwania zamówień – można je jedynie anulować.

Nowe menu w CMS

Sekcje

Menu można tworzyć w trzech sekcjach: Produkty lewa kolumna, Górne menu, Dolne menu. Każda z nich posiada osobny przycisk nowyelem , który służy do dodawania nowych pozycji w danym menu.

Ustawienia

Służą do zdefiniowania domyślnych form adresów dla poszczególnych elementów: artykuł, formularz kontaktowy, kontakt z mapą, produkty wg. kategorii, produkty z menu podrzędnego, produkt, produkty wg. tagu.

Przy tworzeniu linków można korzystać z elementów:

{id} – wyświetli, jako część linku, numer id (systemowy) danego produktu lub artykułu
{name} – wyświetli, jako część linku, tytuł artykułu lub nazwę produktu
{tag} – wyświetli, jako część linku, konkretny wybrany z listy tag. Tagi wcześniej należy utworzyć i przypisać do produktów (Panel admin. -> Asortyment)

zapisz– po naniesieniu zmian, należy je zapisać za pomocą tego przycisku.

 

Elementy edycji

eleme

 

edytujEdytuj – rozwija listę opcji dla danej pozycji

ukryjUkryj – ukrywa dany element menu na stronie sklepu, włącznie z pozycjami podrzędnymi

sklonujSklonuj – duplikuje pozycję w menu, włącznie z pozycjami podrzędnymi

usunUsuń – usuwa pozycję z menu, włącznie w pozycjami podrzędnymi

movePozwala na przesuwanie elementów menu, włącznie z pozycjami podrzędnymi za pomocą drag&drop. Wystarczy “złapać” symbol i przeciągnąć pozycję menu w wybrane miejsce. Możliwe jest przeciąganie między sekcjami (menu górne, dolne, lewa kolumna).

Tworzenie pozycji podrzędnych również odbywa się za pomocą drag&drop – należy pozycję, która ma być podrzędną, przesunąć “w prawo” względem nadrzędnej. W przykładzie poniżej “ulotki” będą podrzędnym menu względem nadrzędnego “kat – produkty wg. kategorii”.

move2

 

Każda z pozycji w menu może być jednym z poniższych typów:

 • Własny url – (nowość) możliwość dodania do menu własnego, wewnętrznego lub zewnętrznego URL
 • Artykuł  – podlinkowuje wybrany artykuł
 • Formularz kontaktowy – podlinkowuje podstronę formularza kontaktowego
 • Kontakt z mapą – podlinkowuje podstronę Kontakt z mapą
 • Produkty wg. kategorii – (nowość) filtruje i wyświetla produkty ze zdefiniowanej kategorii
 • Produkty z menu podrzędnego – wyświetla produkty podrzędne do tego menu, zagnieżdżone jeden poziom niżej
 • Produkt – podlinkowuje wybrany produkt
 • Produkty wg. tagu – (nowość) filtruje i wyświetla produkty wg. zdefiniowanego tagu

Konflikty – system automatycznie wykrywa konflikty linków. Wizualnie informuje, które pozycje w menu posiadają identyczne linkowanie:

konfli

Jak i gdzie zapłacić za system?

Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz w jakości HD, używając przeglądarki Firefox.