Help systemu iwarePRINT

Abonament i płatności

Jak długo trwa darmowy okres testowy?

Serwis w wersji darmowej ustawiony jest na 30 dni.

Jest to czas na uruchomienie i zapoznanie się z serwisem, dopasowanie i wprowadzenie nowych produktów, wprowadzenie treści, własnej grafiki, podłączenie kurierów oraz płatności internetowych.

Po 30 dniach zostaje naliczana pierwsza należność za wybrane moduły. Wysokość pierwszej płatności jest proporcjonalnie uzależniona od ilości dni do wykorzystania na płatnej wersji systemu w danym miesiącu.

Czy przedłużacie okres testowy?

Nie przedłużamy okresów testowych w iP. Możesz wnieść opłatę abonamentową na obecnie testowanym systemie lub założyć ponownie system do testów (faktycznego wdrożenia) na iwareprint.pl. Do tego celu można użyć tego samego adresu email, ale już innej nazwy własnej.

W jaki sposób rozliczam się za użytkowanie systemu?

Rozliczania za system dokonuje się bezpośrednio w systemie, za pomocą dostępnych bramek płatniczych: PayU oraz PayPal. Po dokonaniu płatności za pomocą bramek w systemie automatycznie generowana jest faktura. Płatność zawsze następuje za okres rozliczeniowy z góry.

Do kiedy należy opłacić FV za abonament?

Płatności należy uiścić za okres rozliczeniowy za dany miesiąc z góry, ale termin płatności wydłużony jest o 9 dni.

Przykładowo: płatność za abonament na miesiąc Maj należy dokonać najpóźniej do 9 dnia Maja.

Nie opłaciłem jednego abonamentu, do kiedy mam czas na opłacenie systemu zanim zostanie wykasowany?

Jeśli pominąłeś płatność za jeden abonament i system został zablokowany, to by uniknąć wykasowania systemu należy dokonać płatności za dwa abonamenty najpóźniej do pierwszego dnia następnego miesiąca.

Przykładowo: pominięta została opłata za miesiąc Maj, opłaty za abonament za Maj i za Czerwiec należy dokonać najpóźniej do 1 dnia Czerwca. Po tym terminie system zostanie wykasowany.

Testowałem kilka modułów, do kiedy powinienem je wyłączyć aby uniknąć opłat za następny mniesiąc?

Aby uniknąć opłat po zakończeniu testowania modułów należy je wyłączyć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym były testowane.

Przykładowo: dodatkowy moduł włączony był w miesiącu Kwietniu, a testy zakończyły się w Maju. Należy wyłączyć najpóźniej do 30-go dnia Maja, by uniknąć naliczenia go w abonamencie na Czerwiec.

Czy mogę kupić system na własność?

Tak. Napisz do nas na adres: bok@iwareprint.pl. Skontaktujemy się z Tobą.

Ogólne pytania

Czy uruchamiając drukarnię na stronie iwareprint.pl muszę podać jej docelową nazwę?

Nie, nazwa podana przy uruchamiani drukarni jest tymczasowa i zostanie zastąpiona właściwą, przy przejściu na wskazaną przez Państwa domenę.

Konsultacje programistyczne

Firma iwarePRINT umożliwia płatne konsultacje z naszymi programistami. Są one dodatkowo płatne, a cena za taką usługę jest zależna od czasu trwania takiej konsultacji.

Podstawowo mamy do zaoferowania Pakiet Standard – Cena 300 zł netto, który obejmuje konsultacje video-telefoniczne z programistą (maksymalny czas konsultacji to 30 minut). Rozmowa odbywa się za pomocą programu TeamViewer. Warunkiem koniecznym jest podanie tematów, które mają zostać przedstawione na wyżej wymienionej konsultacji. Należy jednak pamiętać, że konsultacje te dotyczą rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie iwarePRINT, przyszłych bądź obecnych wdrożeń. Nie należy traktować konsultacji jako spotkań szkoleniowych z zakresu obsługi systemu – oferta ta jest przeznaczona tylko dla tematów, przy których niezbędna jest pomoc programistyczna.
Tematy poruszane podczas rozmowy muszą dotyczyć zdefiniowanych wcześniej tematów przez klienta i zostaną poruszone według wcześniej ustalonej kolejności. Po rozwiązaniu wszystkich tematów – konsultacje zostaną zakończone. W przypadku, gdy zaproponowane przez klienta tematy będą wymagały większej ilości czasu, każde kolejne 10 minut konsultacji to koszt dodatkowy + 50 zł netto.
Płatność za konsultacje odbywa się przed konsultacjami na podstawie faktury Proforma.
O chęci skorzystania z konsultacji należy poinformować za pomocą Ticketów Systemowych lub też bezpośrednio na adres mailowy bok@iwareprint.pl wraz z podaniem tematów do konsultacji. Po zaakceptowaniu tematów Firma iwarePRINT standardowo proponuje 2 dostępne daty na spotkanie w standardowych godzinach pracy (09:00-15:00).

Ofertę szkoleniową z zakresu obsługi systemu można znaleźć tutaj.

Anulowanie zamówień z wystawioną fakturą

Aby anulować zamówienie z wystawioną fakturą, należy w pierwszej kolejności odblokować tą opcję w ustawieniach.

W tym celu przechodzimy do Ustawienia->Ustawienia->Ustawienia zamówień->Zamówienia – możliwość anulowania z wystawioną fakturą

 

Po zaznaczeniu powyższej opcji na Tak, można będzie anulować zamówienia z już wystawioną fakturą.

 

Czy przedłużacie okres testowy?

Nie przedłużamy okresów testowych w iP. Możesz wnieść opłatę abonamentową na obecnie testowanym systemie lub założyć ponownie system do testów (faktycznego wdrożenia) na iwareprint.pl. Do tego celu można użyć tego samego adresu email, ale już innej nazwy własnej.

Czy mogę zmienić typ wysyłki w zamówieniu?

Tak, wchodząc w zamówienie jest możliwość zmiany typu wysyłki. Jednak ten typ można zmienić tylko dla zamówień nieopłaconych.

Wartość upustu na fakturze

Wartość upustu netto na FV można wyświetlić za pomocą kodu:

?{=invoice.orderGroup.discountPrice}


Czy w iwarePRINT mam dostęp do szczegółowej analizy sprzedażowej?

Tak. Masz dostęp do zaawansowanych danych sprzedażowych. Takich, jak: najczęściej kupowane produkty, najczęściej oglądane produkty, najczęściej kupujący klient, miesięczne ilości zamówień, sprzedaży.

Czy darmowa wersja testowa iwarePRINT różni się od płatnej?

Wersja testowa i wersja płatna jest tym samym systemem.

Jedyną różnicą jest możliwość podłączenia zewnętrznego serwera FTP po opłaceniu pierwszej faktury.

Czy dane wprowadzone w trakcie testów przenoszą się do płatnej wersji?

Tak – wersja płatna jest kontynuacją wersji testowej. Wszystkie dane, w tym: produkty, grafiki, zmiany w szablonie, zamówienia, itd. będą obecne po opłaceniu systemu.

Chcielibyśmy się spotkać na żywo. Czy jest taka możliwość?

Można się z nami spotkać w siedzibie firmy, we Wrocławiu. W ciągu roku bywamy również na największych targach związanych z poligrafią – zapraszamy serdecznie.

Eksport klientów – szablon

Eksport listy klientów do pliku jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

Dostępne pola należy wypełnić wg. klucza:

Nazwa: Klienci
Nazwa pobieranego pliku : klienci.csv
Tag systemowy: user-export
W sekcji kod, należy wkleić:
"id";"typ";"firma";"imie";"nazwisko";"telefon";"ulica";"nr - budynku";"nr - lokalu";"kod - pocztowy";"miasto";"nip";"kraj";"korespondencyjne - firma";"korespondencyjne - imie";"korespondencyjne - nazwisko";"korespondencyjne - telefon";"korespondencyjne - ulica";"korespondencyjne - nr - budynku";"korespondencyjne - nr - lokalu";"korespondencyjne - kod - pocztowy";"korespondencyjne - miasto";"email";"data - rejestracji";"punkty";"skąd nas znasz";"id poddrukarni";

?{foreach users user}

"?{=user.id}";"?{if 1 == user.type}Standardowy?{endif}?{if 2 == user.type}Firma?{endif}?{if 3 == user.type}Agencja?{endif}";"?{=user.firma}";"?{=user.imie}";"?{=user.nazwisko}";"?{=user.telefon}";"?{=user.ulica}";"?{=user.nr_budynku}";"?{=user.nr_lokalu}";"?{=user.kod_pocztowy}";"?{=user.miasto}";"?{=user.nip}";"?{=user.country}";"?{=user.korespondencyjne_firma}";"?{=user.korespondencyjne_imie}";"?{=user.korespondencyjne_nazwisko}";"?{=user.korespondencyjne_telefon}";"?{=user.korespondencyjne_ulica}";"?{=user.korespondencyjne_nr_budynku}";"?{=user.korespondencyjne_nr_lokalu}";"?{=user.korespondencyjne_kod_pocztowy}";"?{=user.korespondencyjne_miasto}";"?{=user.email}";"?{=user.data_rejestracji}";"?{=user.punkty}";"?{=user.whereYouKnowUsFrom}";"?{=user.printingHouseId}";

?{endforeach}

Jak mogę zmienić język drukarni?

Tłumaczenie języka drukarni głównej jest dostępne w menu:

Ustawienia → Główna drukarnia → Tłumaczenie.

Po zbudowaniu słownika najlepiej wyeksportować go do pliku CSV za pomocą dostępnego przycisku. Po przetłumaczeniu zwrotów należy słownik zaimportować. Tłumaczenie zastąpi aktualny język drukarni.

Eksport zamówień – szablon

Eksport listy zamówień do pliku jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

Dostępne pola należy wypełnić wg. klucza:

Nazwa: Zamówienia
Nazwa pobieranego pliku : zamówienia-{dateFrom}-{dateTo}.csv
Tag systemowy: order-group-export
W sekcji kod, należy wkleić:
"nazwa produktu";"nr zamowienia";"status realizacji";"status platnosci";"email - usera";"data wysyłki";"data zamówienia";"data płatności";"cena netto";"cena brutto";"uzyty kod bonusowy";"wartosc kuponu";"rabat agencyjny ( u nas na usera)";"wartosc rabatu";"typ platnosci (online/ przelew)";"tryb i cechy produktu";"nazwa firmy i adres wysylki";"numer listu przewozowego";"waga paczki";
?{foreach orderGroups orderGroup}?{foreach orderGroup.contents order}
"?{=order.productObject.title}";"?{=order.number}";"?{=order.orderStatusTitle}";"?{if orderGroup.paymentAvailable}Niezapłacone?{else}Zapłacone?{endif}";"?{=order.email}";"?{=order.sendDate}";"?{=order.date}";"?{=order.paymentDate}";"?{=order.priceNetto}";"?{=order.priceBrutto}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountTitle}?{endif}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountValue}%?{endif}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountTitle}?{endif}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountValue}%?{endif}";"?{=orderGroup.paymentTypeObject}";"?{foreach order.params param}?{=param.name}: ?{=param.value}?{endforeach}";"?{=order.shipmentData.title}";"?{=order.package.courierReferenceNumber}";"?{=order.package.weight}";
?{endforeach}?{endforeach}

Czym jest system iwarePRINT?

iwarePRINT to rozwiązanie informatyczne typu web-to-print umożliwiające sprzedaż internetową produktów oferowanych przez drukarnię połączony z systemem do zarządzania jej pracą.

Czy mogę kupić system na własność?

Tak. Napisz do nas na adres: bok@iwareprint.pl. Skontaktujemy się z Tobą.

Jak długo trwa uruchamianie drukarni?

Samo uruchamianie drukarni trwa mniej niż 2 minuty. Jak wygląda proces uruchamiania drukarni? Czas konfiguracji na własne potrzeby zależy od indywidualnych preferencji.

Błąd Map Google

Aby Google Maps działało po przełączeniu domeny z *.iwareprint.pl na docelową (własną) należy wygenerować klucze Google Maps API i uzupełnić je w sekcji Ustawienia > Ustawienia > Google w polu „Google Maps ID”.

Klucze można wygenerować tutaj:

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

Można też posłużyć się jednym z wielu dostępnych w internecie poradników: link

 

 

Tagi: google maps, mapy google, mapa, mapy

Do jakich druków system iwarePRINT się nadaje?

System iwarePRINT zapewnia pełne dopasowanie do każdego rodzaju druku tj. cyfrowy, offsetowy, druk wielkoformatowy, druk 3D. Jest to kwestia odpowiedniej konfiguracji.

Jestem właścicielem drukarni. Czy w systemie widzę wszystko, co się dzieje w mojej drukarni?

Po zalogowaniu do systemu z dowolnego miejsca na ziemi (wszędzie, gdzie tylko jest dostęp do Internetu) masz pełny wgląd w realizację aktualnych zleceń. Podgląd obłożenia drukarni, stanowisk pracowniczych oraz system ostrzeżeń, pozwalający wykrywać niepokojące sytuacje np. opóźnienia.  System wie, co się dzieje w drukarni i odpowiada na Twoje problemy.

Jakie główne korzyści daje system mojemu pracownikowi?

System pomaga pracownikowi uporządkować pracę w drukarni, a tym samym uczynić ją wydajniejszą i wygodniejszą. Twój Pracownik, w zależności od stanowiska i posiadanych uprawnień dostępu, ma wgląd z jednego miejsca np. w projekt graficzny, karty technologiczne (tj. dokument obiegowy w drukarni, przypięty do konkretnego produktu) grafiki, faktury, listy przewozowe, kolejkę zleceń do obsłużenia. Można przypisywać różnych pracowników do różnych zadań i zleceń. Istnieje pełna dowolność konfiguracyjna.

Jakie korzyści system daje klientowi mojej drukarni?

iwarePRINT umożliwia klientowi natychmiastową kalkulację kosztów zamówienia i dostawy, a także zakup interesującego go produktu przez Internet 24 godziny na dobę. Każdy klient, po zalogowaniu do systemu, ma dostęp do swojego panelu klienta, gdzie może śledzić etapy realizacji zamówionych produktów. Ma wgląd w historię zamówień, może np. zlecić ponowny wydruk biorąc pod uwagę aktualny cennik. iwarePRINT umożliwia klientowi też dostęp automatycznego generowania szablonów czy automatycznego preflightu – nie musi czekać na ocenę plików przez grafika.

Czy decydując się na współpracę z systemem muszę podpisywać długoterminowe umowy?

Nie wiążemy klienta umowami długoterminowymi. Współpracujemy na zasadzie wystawiania faktur w systemie za usługę jego użytkowania – zgodnie z modułami, na które się zdecydowałeś.

Założyłem własną drukarnię. W jaki sposób kontaktować się z przedstawicielem firmy IWARE?

Za pomocą systemu ticket tracking. Jak to zrobić? Odsyłacz do filmu instruktażowego. Podczas tworzenia zapytania możesz automatycznie otrzymać podpowiedź dotyczącą poruszanego przez Ciebie problemu. Jeśli nie, biuro obsługi klienta na bieżąco będzie odpowiadać na Twoje zapytania.

Gdzie mogę znaleźć filmy instruktażowe dotyczące systemu iwarePRINT?

Filmy podzielone na kategorie dostępne są z poziomu górnego menu na naszym blogu. Co więcej, można je znaleźć w podpowiedziach do zapytań z poziomu systemu (Jak wysłać zapytanie poprzez ticket tracking?) oraz po kliknięciu ikony pytajnika w poszczególnych zakładkach systemu.

W FAQ nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Co mam zrobić?

Po prostu nam je zadaj, korzystając z formularza w systemie (ticket tracking). Jak to zrobić? Odsyłacz do filmu instruktażowego.

Czy mogę podłączyć inne systemy analityczne w iwarePRINT?

Tak. Masz możliwość podpięcia systemów analitycznych jak np. Google Analytics.

Domena – jak przebiega proces konfiguracji?

Adres domeny WWW na docelowy (ten, pod którym będzie dostępny system) mogą Państwo zmienić w każdym momencie. Zalecamy jednak w czasie okresu wdrożeniowego pracować na subdomenie iwareprint.pl.

Ścieżka postępowania:

    1. Klient ustawia rekord A w domenie – u swojego dostawcy domeny (np. nazwa.pl, home.pl, etc) – rekord A dla iwarePRINT: 37.187.160.134

    2. Klient dodaje domenę w systemie. Należy pamiętać, aby zrobić to na dwa sposoby:

      1. przyklad.pl
      2. www.przyklad.pl

Jakie wymagania musi spełniać sklep internetowy?

Informacje, które z punktu widzenia prawa muszą zostać zawarte na stronie (po stronie klienta).

Czy moja drukarnia potrzebuje certyfikatu SSL?

Tak. Certyfikat SSL i zastosowanie połączenia szyfrowanego (https) są wymagane prawnie w przypadku systemów, gdzie ma miejsce przesyłanie danych osobowych – na przykład przy składaniu zamówienia przez klientów Twojej drukarni.

Do czego służy certyfikat SSL?

Jest to protokół sieciowy używany do bezpiecznych połączeń internetowych. Przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Posiadanie go podnosi wiarygodność Twojej strony i zwiększa zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa Twoich klientów.

Kto instaluje certyfikat SSL?

Certyfikat SSL instalujemy my na naszym serwerze. Zakup jest po Twojej stronie. Podpięcie certyfikatu SSL jest dodatkowo płatne i wynosi 250 zł netto – jest to opłata jednorazowa. Jeśli, po przedłużeniu certyfikatu u wydawcy, niezbędna jest ponowna instalacja, to jej koszt również wynosi 250 zł netto.

Obecnie jest też możliwość instalacji certyfikatu jako wtyczki – więcej informacji: tutaj

Aktywowałem wtyczkę SSL Lets Encrypt, a połączenie nie jest dalej bezpiecznie.

W przypadku, gdy po podłączeniu wtyczki SSL Lets Encrypt strona dalej nie będzie bezpieczna, należy skontaktować się z nami poprzez system ticketów w celu ręcznej poprawy błędu.

 

Czy posiadacie przykładowe regulaminy sklepu?

Nie. Regulamin jest wewnętrzną sprawą korzystającego z serwisu. Polecamy skorzystanie z usług kancelarii prawnych.

Jestem programistą. Czy mogę uzyskać dostęp do API iwarePRINT?

Tak. Instrukcję dla programistów, przykładowe wywołania i implementacje znajdziesz w tym artykule: odnośnik.

button button1