Abonament i płatności

Abonament i płatności

Jak długo trwa darmowy okres testowy?

Serwis w wersji darmowej ustawiony jest na 30 dni.

Jest to czas na uruchomienie i zapoznanie się z serwisem, dopasowanie i wprowadzenie nowych produktów, wprowadzenie treści, własnej grafiki, podłączenie kurierów oraz płatności internetowych.

Po 30 dniach zostaje naliczana pierwsza należność za wybrane moduły. Wysokość pierwszej płatności jest proporcjonalnie uzależniona od ilości dni do wykorzystania na płatnej wersji systemu w danym miesiącu.

Czy przedłużacie okres testowy?

Nie przedłużamy okresów testowych w iP. Możesz wnieść opłatę abonamentową na obecnie testowanym systemie lub założyć ponownie system do testów (faktycznego wdrożenia) na iwareprint.pl. Do tego celu można użyć tego samego adresu email, ale już innej nazwy własnej.

W jaki sposób rozliczam się za użytkowanie systemu?

Rozliczania za system dokonuje się bezpośrednio w systemie, za pomocą dostępnych bramek płatniczych: PayU oraz PayPal. Po dokonaniu płatności za pomocą bramek w systemie automatycznie generowana jest faktura. Płatność zawsze następuje za okres rozliczeniowy z góry.

Do kiedy należy opłacić FV za abonament?

Płatności należy uiścić za okres rozliczeniowy za dany miesiąc z góry, ale termin płatności wydłużony jest o 9 dni.

Przykładowo: płatność za abonament na miesiąc Maj należy dokonać najpóźniej do 9 dnia Maja.

Nie opłaciłem jednego abonamentu, do kiedy mam czas na opłacenie systemu zanim zostanie wykasowany?

Jeśli pominąłeś płatność za jeden abonament i system został zablokowany, to by uniknąć wykasowania systemu należy dokonać płatności za dwa abonamenty najpóźniej do pierwszego dnia następnego miesiąca.

Przykładowo: pominięta została opłata za miesiąc Maj, opłaty za abonament za Maj i za Czerwiec należy dokonać najpóźniej do 1 dnia Czerwca. Po tym terminie system zostanie wykasowany.

Testowałem kilka modułów, do kiedy powinienem je wyłączyć aby uniknąć opłat za następny mniesiąc?

Aby uniknąć opłat po zakończeniu testowania modułów należy je wyłączyć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym były testowane.

Przykładowo: dodatkowy moduł włączony był w miesiącu Kwietniu, a testy zakończyły się w Maju. Należy wyłączyć najpóźniej do 30-go dnia Maja, by uniknąć naliczenia go w abonamencie na Czerwiec.

Czy mogę kupić system na własność?

Tak. Napisz do nas na adres: bok@iwareprint.pl. Skontaktujemy się z Tobą.