Aktualności w systemie

Październik 2019

Lipiec/sierpień 2019

 • Dodano nowe zdarzenie mailingowe powiązane z anulowaniem zlecenia w Podzlecaniu uproszczonym.
 • Uruchomiono Program lojalnościowy w iwarePRINT
 • Wprowadzono poprawki dotyczące mobilnego wyświetlania szablonów systemowych
 • W Panelu Rozszerzeń pojawiło się nowe rozszerzenie związane z fakturami – integracja z iFirma.

Kwiecień – Czerwiec 2019

Luty/marzec 2019

 • Wdrożono Stany Magazynowe do modułu Produkcja
 • DHL dołączył do grona kurierów w iwarePRINT jako pełna integracja
 • Dodano funkcjonalność pozwalającą na szybką zmianę statusu na „Opłacone” dla wielu pozycji dla zamówień z ustawioną płatnością terminową
 • Zmienione zostały niektóre z zasad Listy Wdrożeniowej
 • Dodano możliwość exportu Listy Wdrożeniowej
 • Wprowadzone zostały drobne poprawki dotyczące działania standardowych skórek dostępnych w systemie iP

Styczeń 2019

 • Zaktualizaowano checkboxy (formuły, na które klient musi wyrazić zgodę) widniejące przy rejestracji klientów
 • Dodano zdarzenie mailingowe powiązane z datą zmiany terminu realizacji z Listy wdrożeniowej
 • Funkcjonujące już kody QR zostały poszerzone o kody kreskowe
 • Zaktualizowano kod na podgląd plików na karcie technologicznej 
 • Reseller – rozdzielono kategorie produktowe drukarni głównej od resellerów. Aktualnie reseller może stworzyć własne kategorie produktowe
 • Dodano Nazwy zleceń z pozycji Listy wdrożeniowej

Grudzień 2018

Październik – Listopad 2018

Sierpień – Wrzesień 2018

 • Wprowadzenie Listy wdrożeniowej, uzupełnienie jej o wszystkie dotychczasowe zgłoszenia dokonane przez naszych klientów
 • Zmiana wyglądu strony iwareprint.pl
 • W Panelu Grafika dodano kolumnę, która informuje oraz pozwala sortować zlecenia po ich planowanej dacie zakończenia
 • Dodano instrukcję do Podzlecania uproszczonego

Luty – Lipiec 2018

 • Dodano eksport maili klientów z newslettera (szablon)
  http://help.iwareprint.pl/faqs/eksport-maili-klientow-z-newslettera-szablon/
 • Dodano eksport Klientów (szablon)
  http://help.iwareprint.pl/faqs/eksport-klientow-szablon/
 • Dodano eksport zamówień (szablon)
  http://help.iwareprint.pl/faqs/eksport-zamowien-szablon/
 • Możliwość zmiany adresu odbiorcy w zamówieniach w realizacji
 • Możliwość ukrycia cen zamówień Pracownikom
  Ustawienia -> Ustawienia zamówień -> Pracownik produkcji – wyłącz wyświetlanie cen (Tak / Nie)
 • Dodano wybór daty odroczenia płatności, liczona od momentu wysłania/wystawienia faktury VAT
  Ustawienia -> ustawienia zamówień -> Płatność terminowa – sposób liczenia
 • Dodano Przypomnienia aktywujące wysłanie wiadomości w zależności od czasu trwania zamówienia
  Ustawienia -> Przypomnienia
 • Dodano dostosowywanie treści widniejących na fakturze w wFirma.
 • Możliwość zmiany nazwy produktu podczas wysyłania ofert w Panelu Handlowca
 • Dodano rozszerzenie „Google Merchant – eksport produktów”
  Ustawienia rozszerzenia: Ustawienia -> Google Merchant – ustawienia
  Eksport: Asortyment -> Google Merchant – eksport
 • Dodano sortowanie zamówień po dacie ich planowanego zakończenia
 • Dodawanie – umowy i checkboxy
  http://help.iwareprint.pl/dodawanie-umowy-i-checkboxy/
 • Nagrano oraz dodano nowe filmy instruktażowe do Modułu Podzlecania

Październik 2017 – Styczeń 2018

 • dodano możliwość ustawienia dowolnej metody wysyłki dla dowolnej grupy Klientów.
  Do zakładki w systemie Ustawienia -> Limity rodzajów wysyłki dodane zostało pole „Grupa klientów”, dzięki czemu, daną metodę wysyłki można ograniczyć dla wybranej grupy kontrahentów
 • dodano możliwość tworzenia własnych etykiet produktu. Etykiety produktowe ustawia się w nowej zakładce w systemie: Ustawienia -> Własne etykiety produktu. Etykiety można ustawiać na produkt jak i parametry. Etykiety produktów umożliwiają dodanie dodatkowej informacji do zamówienia bazując na danej kombinacji parametrów
 • dodano możliwość logowania przez FB, Google jak i sam email. W ustawieniach systemowych doszły nowe pola. Ścieżka w systemie: Ustawienia > Ustawienia >Ustawienia rejestracji
 • dodano możliwość utworzenia płatności terminowych dla wybranych Klientów w module podzlecania
 • dodano możliwość wykluczeń parametrów w module podzlecania. Wykluczenia działają na wszystkie parametry, podobnie jak w druku kalkulowanym, jedyna różnica jest taka, że nie można wykluczyć całego parametru
 • w ustawieniach doszła opcja „Automatycznego generowania hiperłączy”. Ścieżka w systemie: Ustawienia -> SMTP -> Automatycznie generuj hiperłącza. Funkcjonalność zamienia w mailach z systemu zwykłe adresy url na hiperłącza
 • dodano nowe tagi w mailingu dotyczące zdarzeń w module handlowca. Nowe tagi są dostępne dla maili: „nowa oferta” oraz „aktualizacja oferty”
 • w ustawienia -> ustawienia rabatów dodano nowy sposób liczenia rabatów „Sumowanie wszystkich rabatów” oznacza, że wszystkie rabaty są ze sobą sumowane, nawet gdy są tego samego typu
 • dodano możliwość metody zmiany wysyłki w zamówieniu, które nie zostało opłacone. W szczegółach w zamówienia w sekcji Paczka, obok metody wysyłki znajduje się przycisk „Zmień”

Lipiec – Wrzesień 2017

 • podczas dodawania produktu kalkulowanego na bazie innego teraz kopiowane są również ustawienia wykluczeń
 • w sekcji Panel admina > Prepress  zmieniono ikony w kolumnie pliki by były mniej widoczne, gdy nie ma wgranych plików do zlecenia
 • zoptymalizowano widoki zleceń by działały szybciej
 • dodano nowe statusy i funkcjonalności dla TicketTracking. Więcej na blogu: http://blog.iwareprint.pl/nadchodzace-zmiany-tickettracking/
 • wdrożono funkcjonalność zmień typ kuriera. W szczegółach zamówienia, sekcja „paczki”, dla paczek dla których nie zostały wygenerowane jeszcze etykiety został dodany przycisk „Zmień typ kuriera”
 • w szablonach produktów dodano wsparcie dla plików InDesign z rozszerzeniem .idml

Czerwiec 2017

 • dodano możliwość zapisywania i wypisywania klientów z newslettera
 • w sekcji Klienci dodano informację o rodzaju klienta (agencja, firma, klient indywidualny) oraz możliwość filtrowania wg. tego podziału
 • dodano rozszerzenie PlaneUpload. Podmienia ono standardowy mechanizm wgrywania plików do zamówień na plugin PlaneUpload.com

Maj 2017

 • dodano możliwość zmiany ceny zlecenia w nieopłaconym zamówieniu
 • dodano możliwość wyświetlania wartości upustu na fakturze VAT
 • integracja z FreshMail jako rozszerzenie
 • dodano zdarzenie na zmianę ceny w zleceniu
 • dodano informację o tym czy była drukowana karta techniczna
 • rabat na grupę na konkretny produkt

Marzec/Kwiecień 2017

 • dodano nowe zdarzenie: Zlecenie w statusie wysyłka (odbiór osobisty)
 • dodano możliwość wgrywania plików pdf w edytorze textu
 • aktualizacja widoku udostępniania produktów dla resellera

Luty 2017

 • Dodano możliwość zmiany danych dostawy i nadawcy przez administratora w złożonym zamówieniu.
  Zmiana danych jest możliwa do momentu przekazania zlecenia do realizacji.
 • Optymalizacje widoków w sekcji Faktury (AJAX). Dodano możliwość filtrowania.
 • Optymalizacje widoków w sekcji Klienci (AJAX). Dodano nowe opcje filtrowania i wyświetlanie anulowanych zamówień.
 • Dodano możliwość edycji przez administratora typu klienta.
 • Dodano „Modyfikatory realizacji” dla danej kombinacji parametrów w produkcie. Więcej tutaj.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślne wartości parametrów dla danych produktów. Więcej tutaj.
 • Nowy widok „wykluczenia parametrów” w produktach kalkulowanych
 • Zmiany w uploaderze plików

Grudzień 2016 / Styczeń 2017

 • integracja jako rozszerzenie z fakturowania.pl,
 • nowa Google reCAPTCHA w formularzach. Jak włączyć nową reCapchę,
 • numeracja faktur z dopelnianiem ilosci zer. Info tutaj,
 • wdrożono zdarzenie „Handlowiec dodał nowego użytkownika”. Pozwala ono na wysłanie np. danych do konta założonego przez handlowca.
 • W sekcji Ustawienia -> Ustawienia handlowców można wybrać tryb w jakim pracują

Listopad 2016

 • Integracja z Furgonetka.pl. Więcej informacji w tym artykule.
 • Możliwość włączenia wyświetlania wartości parametrów w URL produktu. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia główne.
 • Możliwość zbiorczego eksportu faktur za dany okres. Sekcja Zamówienia -> Faktury -> Eksportuj.
 • Kopiowanie produktów – możliwość tworzenia nowych produktów w oparciu o te już istniejące w systemie. Przy tworzeniu nowego produktu przycisk „Dodaj produkt na bazie innego produktu”.

 

Październik 2016

 • Integracja z płatnościami DotPay jako rozszerzenie (http://help.iwareprint.pl/faqs/rozszerzenia-dotpay/)
 • Nowa opcja dla Konto bonusowe: opłać zamówienie gdy całość zapłacona  – wyłącza konieczność opłacania zamówień zredukowanych do 1 gr za pomocą płatności punktami. Sekcja Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia główne.
 • Nowa opcja dla Faktury: wyłączenie możliwości rezygnacji. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • Możliwość konfiguracji wyświetlania danych rodzajów wysyłek dla konkretnych produktów i nakładów. Sekcja Ustawienia -> Limity rodzajów wysyłki
 • W sekcji Klienci / szczegóły klienta dodano przycisk do zmiany hasła
 • W sekcji Marketing dodano Rabaty na zestaw parametrów
 • W sekcji Marketing dodano Kody wysyłane po opłaceniu zamówienia
 • Nowa funkcjonalność Obrazki dla parametru. Dodano możliwość wgrania i wyświetlania obrazka dla danej wartości parametru. Sekcja Asortyment -> Parametry -> edycja parametru ->  przycisk „Edytuj zdjęcia”
 • Moduł Handlowca – dodano opcję usunięcia elementu z oferty przez klienta. Pozwala to klientowi dostosować ofertę na tylko wybrane przez niego produkty.
 • W sekcjach ustawień pracowniczych „Statystyki” zostały wydzielone jako osobna sekcja, co umożliwia zablokowanie do nich dostępu pracownikom. Ogólna aktualizacja działania uprawnień.

Wrzesień 2016

 • Cyfrowy proof – możliwość przesłania klientowi cyfrowego proof’a do akceptacji.  Włączyć go można w Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień.
 • Nowe zdarzenia mailingowe  dotyczące cyfrowego proofa: nowy plik proof,  zmiana statusu proofa.
 • Możliwość ręcznej zmiany terminu zakończenia zlecenia (w widoku zamówienia, w panelu administracyjnym).
 • Możliwość wyłączenia wymagania nr budynku w formularzu rejestracji. Sekcja Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia rejestracji.
 • Możliwość ustawienia domyślnych wartości w parametrach wpisywanych (np. ilość stron, nakład) w produktach kalkulowanych.
 • Możliwość wyeksportowania tylko nieprzetłumaczonych fraz ze słownika
 • Nowe opcje wystawiania FV dostępne w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień:
  • Wystawianie faktur już od opłaconych zamówień
  • Wystawianie faktur – automatycznie przy płatności online
  • Wystawianie faktur – automatycznie przy ręcznej zmianie na opłacone
  • Faktury – wyłączenie możliwości rezygnacji z faktury

Sierpień 2016

 • Dodano zakładkę Rozszerzenia w sekcji Ustawienia -> Rozszerzenia. O Rozszerzeniach można przeczytać na blogu (link)
 • Możliwość instalacji certyfikatu SSL jako wtyczki.
 • Nowy widok asortymentu.
 • W produktach dodano przycisk „Zobacz w serwisie”
 • Dodano nową opcję koszyka – Ekspress. W sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • Dodano nowe zdarzenie mailingowe „Powiadomienie o zamówieniu express”. Jest ono wykonywane, przy zamówieniach z opcją „Ekspress”.
 • Dodano możliwość ustawienia limitu podglądu plików w panelu klienta. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • Możliwość zmiany wersji widoku produktu wariantowego na taki, w którym wykluczenia zachowują się identycznie jak w druku kalkulowanym – parametry wyżej warunkują te niżej. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia główne
 • Możliwość wyłączenia wymogu NIP przy rejestracji. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia rejestracji
 • Dodano indykator wgrywania plików w Panelu Klienta

Lipiec 2016

 • Zdarzenie mailingowe „Kupon rabatowy po opłaceniu zamówienia”
  Kupon rabatowy wysyłany po opłaceniu zamówienia z konkretnym produktem
 • Możliwość eksportu klientów
  W sekcji Klienci za pomocą przycisku ‚eksportuj’ dodano możliwość eksportu bazy Klientów
 • Możliwość eksportu faktur
  Możliwość eksportu z poziomu Panelu Administracyjnego faktur jako listy zbiorczej

Maj/Czerwiec 2016

 • Kalendarz świąt – możliwość definiowania dni wolnych
 • Możliwość ustawienia własnej walidacji NIP w formularzu rejestracyjnym (REGEX)
 • Możliwość ograniczenia do kwoty w rabacie na klienta i kodów rabatowych na klienta
 • Możliwość ograniczenia czasu w rabatach za zamówienia
 • Zgoda na newsletter po wykorzystaniu kodu rabatowego

 

 

Kwiecień 2016

 1. Możliwość włączenia podglądu wgranych plików w Panelu klienta (sekcja Ustawienia -> Ustawienia – Podgląd plików w panelu klienta – włączone)
 2. Możliwość włączenia takich pól jak „Zwrot grzecznościowy” oraz „Skąd się o nas dowiedziałeś”  w formularzu rejestracji (aktywacja w sekcji: Ustawienia -> Ustawienia rejestracji).
 3. W formularzu rejestracyjnym dodane zostało pole zapisania do newslettera.
 4. Dodano zdarzenie mailingowe powiadamiające o złożeniu reklamacji
 5. Dodano opcję zapisania do newslettera przez wpisanie kodu rabatowego dla kodów na klienta, na produkt i na element koszyka.
 6. Możliwość zmiany kraju rejestracji klienta przez administratora
 7. Dodano możliwość wypisania się z newslettera za pomocą tagu {cancelLink} w mailach ze zdarzeniem „potwierdzenie konta newslettera” .

 

Marzec 2016

 1. Zmiany w zakładce „warianty” w produkcie – teraz sekcja została podzielona na dodatkowe zakładki.
 2. Automatyczne przypominanie o wgraniu pliku (Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień).
 3. Faktury i proformy teraz generują się do plików PDF.
 4. Faktury w PDF są automatycznie wysyłane do klientów jako załącznik do maili automatycznych z odpowiednim zdarzeniem, jeśli włączone jest automatyczne generowanie faktur do zakończonych zamówień. Nie dotyczy to faktur ręcznie wgrywanych do systemu .
 5. Możliwość tworzenia sub-kont klientów (Multiuser).
 6. Konto bonusowe – zarządzanie punktami bonusowymi i możliwość płacenia nimi za zamówienia (po włączeniu opcji dla klientów).
 7. Aktualizacja do PHP7, co przekłada się na przyśpieszenie działania serwisu i systemu.
 8. Możliwość tymczasowego podglądu innego szablonu drukarni niż aktualnie ustawiony.
 9. Dodano edytor WYSIWIG w podpowiedziach do parametrów – pozwala m.in. na dodawanie obrazków do tooltip’ów.
 10. Możliwość wgrywania plików do formularza reklamacji.
 11. Możliwość ustawienia pola wgrywania plików w formularzach własnych.

 

Luty 2016

 1. Możliwość ustawienia parametrów tekstowych jako wpisywanych. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym. Więcej…
 2. W Rolach parametrów została dodana możliwość zdefiniowania stawek podatkowych dla numerów ISSN i ISBN. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym. Więcej…
 3. W płatnościach terminowych dodana została możliwość zdefiniowania limitu kwotowego nieopłaconych zamówień na użytkownika. Więcej…
 4. Możliwość dodania komentarza w Panelu klienta do zamówień w realizacji. Więcej…
 5. Możliwość generowania dokumentów „Wydanie zewnętrzne” (WZ). Więcej…
 6. Możliwość ustawienia czy kod na element koszyka ma być jednorazowy na klienta czy wielokrotnego użycia. Więcej…