Asortyment

Asortyment

Jak dodać własne Pole zwracane w produkcie kalkulowanym?

W systemie jest możliwość dodania własnego pola zwracanego do produktów kalkulowanych. Opcja ta jest dostępna z ścieżki Asortyment->Produkty->Produkt kalkulowany->Excel->Tabela „Własne pole zwracane”

 

Pole zwracane należy poprawie ustawić z plikiem Excel (w sposób analogiczny do ustawiania parametrów i standardowych pól zwracanych), a następnie dodać do widoku w produkcie.

Aby to zrobić, należy wejść w szablonie drukarni do widoku produktu excel i w zależności jakiej wersji widoku używamy, dodać kod:

Wersja 1:

?{foreach cartElement.customFields field}

?{=field.label}: ?{=field.value}

?{endforeach}

 

Wersja 2:

<ul ng-if=”null != cartElement.customFields”>
<li ng-repeat=”field in cartElement.customFields”>
{{field.label}}: {{field.value}}
</li>
</ul>

 

 

 

Do czego służy kategoria produktu?

Dodanie produktu do kategorii pozwala na :

– wyświetlanie kategorii produktów w postaci ikon na stronie głównej zamiast produktów. Dopiero po kliknięciu w grupę widzimy produkty w niej zawarte. Aby to było możliwe, należy w opcjach szablonu „wersja strony głównej” włączyć opcję „Produkty grupowane”:

op1

– stworzenie pozycji w menu (CMS -> Menu) wyświetlającej produkty z danej grupy (po kliknięciu w link)

op2

Czy jest w sklepie jakiś mechanizm wykorzystania punktów, które można zbierać za zakupy produktów?

Tak. System pozwala na definiowanie przyznawanych punktów za zakup produktu zarówno w wersji wariantowej, jak i kalkulowanej. Można, na przykład, ustawić 50 punktów przy zakupie 100 sztuk wizytówek. Punkty można zamieniać na zdefiniowane przez administratora prezenty.

 

Jak dodać punkty bonusowe do produktu?

Aby do produktu podłączyć naliczanie punktów za zamówienia, należy odpowiednio ustawić pole „Punkty” w produkcie.

W produkcie wariantowym należy podać ilość punktów odpowiadającą za dany wariant.

W produkcie kalkulowanym należy podłączyć odpowiednią komórkę, która będzie zwracała z Excela ilość punktów za dane zamówienie.

Gdzie mogę dodać “prezenty” (za punkty)?

Prezenty dodaje się analogicznie do pozostałych produktów.

Ścieżka dostępu: Asortyment → Produkty → Dodaj nowy.

Przy wyborze typ asortymentu należy ustawić produkt sprzedawany za punkty.

Do czego służą ‘Tagi produktów’?

Tagi to sposób grupowania produktów, podobny do kategorii, ale pozwalający przyporządkować wiele tagów do jednego produktu (a tym samym umieścić jeden produkt w kilku grupach).

Można np. utworzyć tag „wyprzedaż”, przypisać ten Tag do wybranych produktów. O tym jak dodać tag i przypisać do produktu w filmie: link.

Grupę produktów z takim tagiem można podłączyć do menu (CMS -> Menu http://help.iwareprint.pl/faqs/nowe-menu-w-cms/ ).

Czym jest druk wariantowy?

Druk wariantowy polega na wygenerowaniu przez system wszystkich możliwych kombinacji wartości parametrów wybranych dla danego produktu. Naszym zadaniem jest wprowadzenie cen, wag i innych danych dla tych kombinacji. Druk wariantowy sprawdza się przy produktach mający relatywnie małą ilość parametrów i ich wartości, a tym samym – wariantów.

Czym jest druk kalkulowany?

Druk kalkulowany polega na stworzeniu arkusza kalkulacyjnego (w Excelu lub LibreOffice Calc) zawierającego formuły obliczające cenę końcową produktu w danej konfiguracji parametrów. Następnie taki arkusz podłączany jest do systemu i stanowi swoisty silnik kalkulacyjny, do którego klient – poprzez stronę drukarni – wprowadza wartości parametrów i od razu otrzymuje wycenę. Kalkulator można stworzyć dla każdego produktu, gdzie występuje stały algorytm wyceny i zależności cenowe pomiędzy konkretnymi wartościami parametrów.

O czym należy pamiętać przy dodawaniu produktu w wersji kalkulowanej?

 • Wartości parametrów w arkuszu kalkulacyjnym muszą być identyczne z wartościami parametrów w systemie.
 • W arkuszu należy wystrzegać się znaku procenta (np. dla 10% należy wpisywać 0,1) oraz symboli walut (10 ), gdyż w niektórych przypadkach system może potraktować taką wartość jako tekst, a nie liczbę, przez co kalkulacja będzie przebiegać nieprawidłowo.
 • Należy również unikać zaawansowanych funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych. Takich, jak np. makra lub funkcje tablicowe.

O czym należy pamiętać przy dodawaniu produktu do systemu?

 1. Produkt można dodać w wersji wariantowej i kalkulowanej.
 2. Nie zalecamy stosowania wersji wariantowej przy ilości wariantów przekraczającej liczbę 20.000.
 3. Większość produktów w wersji wariantowej można przełożyć do wersji kalkulowanej.
 4. Wersja wariantowa polega na stworzeniu pełnego cennika z ceną do każdego wariantu. Jak dodać produkt w wersji wariantowej?
 5. Wersja kalkulowana pozwala podłączyć do systemu arkusz kalkulacyjny, w którym obliczana jest cena produktu w danej konfiguracji. Jak dodać produkt w wersji kalkulowanej?
 6. Do każdego produktu należy przypisać parametry. Jak dodać nowy parametr?
 7. Do każdego parametru należy przypisać wartości. Jak dodać wartość do parametru?
 8. W druku kalkulowanym można wprowadzić wykluczenia parametrów lub ich wartości. Jak dodać wykluczenia parametrów?
 9. Dodając produkt w wersji kalkulowanej należy mieć na uwadze poniższe wskazówki:
  • Wartości parametrów w arkuszu kalkulacyjnym muszą być identyczne z wartościami parametrów w systemie.
  • W arkuszu należy wystrzegać się znaku procenta (np. dla 10% należy wpisywać 0,1) oraz symboli walut (10 zł), gdyż w niektórych przypadkach system może potraktować taką wartość jako tekst, a nie liczbę, przez co kalkulacja będzie przebiegać nieprawidłowo.
  • Należy również unikać zaawansowanych funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych. Takich, jak np. makra lub funkcje tablicowe.
 10. Inne filmy instruktażowe dotyczące asortymentu można znaleźć tutaj: odsyłacz.

Wpisywane parametry tekstowe

Możliwość ustawienia parametrów tekstowych jako wpisywanych dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym. Po dodaniu parametru tekstowego do produktu, w zakładce Excel w produkcie, można wybrać nowe „sposoby prezentacji”:

sposób prezentacji

 • Wartość wpisywana

Ten sposób może służyć do wpisywania np. ilości stron kolorowych, lub numeru ISBN.

 • Wartość wpisywana – długi tekst

Przydatny do wpisywania dłuższych tekstów, np listy stron kolorowych, tytułu książki lub czasopisma, itp.

 

 

Czy w druku kalkulowanym korzystam z Excela lub innych arkuszy kalkulacyjnych?

Tak. iwarePRINT jest pierwszym systemem na rynku, który umożliwił wycenę produktów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.

Co w sytuacji, gdy nie znam Excela?

W takiej sytuacji możemy zaprojektować i przygotować kalkulator dla Ciebie. Jest to usługa dodatkowo płatna. Wycena jest przygotowywana za każdym razem indywidualnie. W cenę wliczone jest podłączenie kalkulatora do systemu. W zależności od skomplikowania i rozbudowy danego kalkulatora, ceny będą kształtować się na poziomie 50-200 zł netto.

Czy posiadacie przykładowe kalkulatory?

Poniżej znajduje się link do pobrania przykładowych kalkulatorów. Prosimy nie sugerować się wpisanymi cenami ani funkcjami – są one przykładowe, wymyślone wyłącznie na potrzebę stworzenia pokazowych arkuszy.

Pobierz przykładowe kalkulatory

Czy jest możliwe wyświetlanie tabelki z różnymi opcjami nakładu przy drukach kalkulowanych?

Tak. Należy ustawić Nakład jako ostatnią pozycję w zdefiniowanych parametrach produktu (Asortyment → Wybrany produkt → zakładka Parametry – czerwona tabela), a w zakładce Excel, jako sposób prezentacji, należy wybrać opcję wartość wpisywana z listy rozwijanej. Tabelka z wyceną będzie wyświetlać wybrany przez klienta nakład oraz dodatkowo (w zaokrągleniu) wybrany nakład razy 2 oraz 5.

Gdzie mogę zmienić wartości nakładu wyświetlane w tabeli z nakładem dla druku kalkulowanego?

Definiowanie mnożników w tabeli nakładu dla druków kalkulowanych dostępne jest w menu:

Ustawienia → Mnożniki wyników produktów kalkulowanych

Produkt niestandardowy w Module Handlowca

Korzystając z wpisywanych parametrów tekstowych można, w Module handlowca, stworzyć w prosty sposób „Produkt niestandardowy”.

Oto czynności, które należy wykonać:

 1. Utworzyć parametr wpisywany – http://help.iwareprint.pl/faqs/wpisywane-parametry-tekstowe/
 2. Utworzyć nowy produkt – tworzony produkt powinien opierać się na kalkulatorze excel
 3. W zakładce parametry tego produktu wybrać utworzony w punkcie 1 parametr:parametryTu, na przykładzie, parametrem wpisywanym jest „Parametry produktu” oraz dodatkowo parametr „Nakład”. Jeśli w produktach zawsze występuje jakiś inny stały parametr, to można go również wprowadzić, ale nie jest to niezbędne. Można też zrobić kilka parametrów wpisywanych dla lepszej czytelności.
 4. Podłączyć kalkulator do produktu. W przykładowym produkcie cena produktu zawsze wynosi 1 zł netto (pobierana jest z kalkulatora), a cenę produktu wpisujemy jako „usługę dodatkową” w momencie przygotowywania oferty:oferta
 5.  

 6. Zamówienie złożone z takiej oferty trafia w standardowy sposób do systemu:
  zamowienie
 7.  

 8. I jest widoczne na FV w ten sposób:

  fv

 

 

Co zrobić, żeby wyświetlało się kilka wycen, dla różnych nakładów, w jednej tabeli?

Aby wyświetlała się taka tabela, należy ustawić parametr dotyczący ilości (Nakład, Ilość) jako ostatni w liście parametrów danego produktu.

Jak wyliczany jest termin realizacji produktu?

System korzysta z wbudowanego kalendarza przy obliczaniu terminu realizacji. Bierze pod uwagę dni robocze – weekendy i święta są traktowane jako dni wolne. Termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

Gdzie definiuje się termin realizacji dla danego produktu?

Dla produktów opartych na wariantach w wyeksportowanym pliku z systemu – kolumna Realizacja. Wartości podawane są w dniach. Na przykład, dla produktów z terminem realizacji 24h należy wpisać 1.
Dla produktów kalkulowanych wartości poszczególnych terminów realizacji muszą być ujęte w kalkulatorze.

Czy można zdefiniować dni wolne od pracy?

Domyślnie soboty, niedziele oraz święta traktowane są jako dni wolne od pracy. Dodatkowe dni wolne można zdefiniować w  panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia -> Dni wolne.

Co oznaczają poszczególne parametry przy tworzeniu rabatów?

Rabat [%] – wartość procentowa rabatu. Przykładowo, zamówienie o wartości 250 zł netto przy rabacie 5% będzie kosztowało 237,50 zł.

Użytkownik – adres e-mail oraz nazwa użytkownika, któremu przyznajemy rabat.

Data wygaśnięcia rabatu (brak – nigdy) – data, kiedy nastąpi samoczynne usunięcie rabatu. Pozostawienie tego parametru pustego sprawi, że rabat nie zostanie automatycznie wykasowany.

Ilość złożonych zamówień z rabatem (0 – nieskończona ilość) – ilość zamówień, które będzie można dokonać z tym rabatem. Przykładowo, po wykonaniu trzech zamówień, rabat samoczynnie zostanie usunięty. Pozostawienie tego parametru sprawi, że rabat nie zostanie automatycznie wykasowany ze względu na ilość dokonanych zamówień.

Grupa – nazwa grupy, której przypisujemy rabat.

Minimalna wartość koszyka – wartość koszyka, od której przyznawany będzie rabat. Przykładowo, przy ustawieniu 300 zł, rabat zostanie przyznany, jeżeli suma wartości wszystkich produktów w koszyku będzie równa lub większa od 300 zł.

Minimalna wartość zamówień (brak – wyłączone) – klient otrzyma rabat po zrealizowaniu zamówień na łączną kwotę wpisaną w tym parametrze.

Minimalna ilość zamówień (brak – wyłączone) – klient otrzyma rabat po zrealizowaniu takiej ilości zleceń, jaka została podana w tym parametrze – bez względu na ich wartość.

Produkt – produkt, któremu przypisujemy rabat.

Data wygaśnięcia kuponu (brak – nigdy) – data, kiedy nastąpi samoczynne usunięcie kuponu. Pozostawienie tego parametru pustego sprawi, że kupon nie zostanie automatycznie wykasowany. Parametr nie jest tożsamy z datą wygaśnięcia rabatu. W przypadku, kiedy data wygaśnięcia rabatu jest odleglejszym terminem, niż data wygaśnięcia kuponu, to rabat aktywowany poprzez kupon będzie aktywny do terminu zdefiniowanego w dacie wygaśnięcia rabatu, nawet jeśli sam kupon wygaśnie.

Ilość wykorzystań kuponu (0 – nieskończona ilość) – ilość możliwych wpisań kuponu, po której zostanie samoczynnie dezaktywowany.

Jak zmienić postać linków produktów na stronie głównej?

Aby zmienić linki produktów na stronie głównej z domyślnych

/produkty/pokaz/Nazwa_produktu

na

 /Nazwa_produktu

należy:

1. Ustawić nowe linki dla produktów w sekcji CMS -> Menu:
cms menu, widok edycji linku2. Należy dodać dany produkt do menu.

Jest to ważny krok, bo pozwala na „wygenerowanie nowych linków” w systemie. Produkty dodane, po to by zmienić ich format linkowania, można ukryć przez wyłączenie widoczności grupującej je zakładki (nadrzędnej):

ukrywanie

W ten, choć produkty są ukryte w menu, to ich linki są używalne w nowej postaci.

 

O Menu można dowiedzieć się więcej: tutaj

3. Szablony, Strona główna

strona-glowna

na

?{=system.baseUrl}?{=product.name}

Zobacz także: Jak edytować szablon?

 

Jeśli szablon używa grupowania wg. kategorii na stronie głównej to należy wprowadzić analogiczną zmianę również w sekcji niżej:

z

 

 

Zdjęcie do wartości parametru

Dodawanie do parametrów obrazków, które będą się zmieniać przy przełączaniu ich wartości parametrów jest możliwe w sekcji:

Asortyment > Parametry > edytuj wybrany parametr  (np. Format)

Na samym dole ekranu edycji parametru jest przycisk: Edytuj zdjęcia.

Po jego kliknięciu pojawi się menu, w którym należy wybrać wartość parametru (1) dla którego będzie wgrane zdjęcie, produkt (2) – można wybrać wszystkie lub jeden konkretny, i wgrać obrazek (3).

kliknij aby powiększyć

 

Później na karcie produktu (na sklepie) po wybraniu danej wartości parametru format, pojawi się wgrany obrazek.

Domyślnie wyświetlanie obrazków ma miejsce nad produktem:

Przy pomocy JavaScript można przenieść je w inne miejsce. Obrazek należy ostylować samodzielnie.

Czy w systemie są wstępnie zatowarowane produkty?

W systemie przygotowanych jest 14 wstępnie zatowarowanych produktów:

 1. Broszury szyte.
 2. Ulotki składane.
 3. Teczki ofertowe.
 4. Kalendarzyki listkowe.
 5. Kalendarze biurkowe.
 6. Notesy spiralowe.
 7. Wizytówki.
 8. Ulotki.
 9. Papier firmowy.
 10. Plakaty.
 11. Zaproszenia.
 12. Folia.
 13. Baner.
 14. Roll up.

Wszystkie zarówno w wersji wariantowej, jak i kalkulowanej (wraz z przykładowym kalkulatorem).

Różne stawki podatkowe dla ISBN i ISSN

W „Rolach parametrów” została dodana możliwość zdefiniowania stawek podatkowych dla numerów ISSN i ISBN. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym.

rola-isbn

Zdefiniowane stawki podatkowe są stosowane w momencie wpisania poprawnego numeru ISBN/ISSN przez klienta na stronie kalkulacji produktu. Poprawność numerów jest weryfikowana właśnie przez włączenie roli ISBN/ISSN dla danego parametru.

isbn-issn

Jak utworzyć przypomnienie o wgraniu plików, a następnie je wysłać?

1. Utworzyć wiadomość. Ustawienia → Mailing → Dodaj

Przykładowa wiadomość:

Tytuł: Przypomnienie o wgraniu plików

Treść:

Dzień dobry!

Przypominamy o w graniu plików do zlecenia {zlecenie.numer} z zamówienia {zamowienie.numer}.

Z poważaniem
Firma XYZ

{zlecenie.numer} – w tym miejscu pojawi się nr zlecenia.

{zamowienie.numer} – w tym miejscu pojawi się nr zamówienia.

2. Utworzenie zdarzenia mailowego. Ustawienia -> Mailing zdarzenia -> Dodaj

Zdarzenie: Przypomnienie o wgraniu plików

Wewnętrzny: nie

Mail: Przypomnienie o wgraniu plików (lub inny w zależności od tytułu wiadomości, który został podany)

3. Po skonfigurowaniu maila przypominającego, można wysyłać je do klientów. Odsyłacz do filmu instruktażowego przedstawiającego, jak to zrobić.

Jak utworzyć automatycznie powiadomienie o nowej fakturze?

1. Utworzyć wiadomość. Ustawienia → Mailing → Dodaj

Przykładowa wiadomość:

Tytuł: Nowa faktura

Treść:

Dzień dobry!

Wystawiliśmy fakturę do zamówienia nr {order-group.number}.

Do pobrania poniżej:

{link}

Z poważaniem
Firma XYZ


{order-group.number} – w tym miejscu pojawi się nr zamówienia.

{link} – w tym miejscu pojawi się link do faktury.


2. Utworzenie zdarzenia mailowego. Ustawienia -> Mailing zdarzenia -> Dodaj

Zdarzenie: Nowa faktura

Wewnętrzny: nie

Mail: Nowa faktura (lub inny w zależności od tytułu wiadomości, który został podany)


3. Gdy w systemie zostanie wystawiona faktura, klient otrzyma automatycznie maila z informacją o jej wystawieniu.

Jak wyświetlić galerię w produkcie?

Żeby galeria wyświetlała się w produkcie należy:

1) utworzyć galerię w sekcji: CMS -> Galeria produktów.

Dwa pierwsze obrazki to najczęściej (zależnie od szablonu) ikony produktu, kolejne obrazki będą się wyświetlać w galerii w produkcie.

2) w edycji danego produktu w informacjach dodatkowych należy dodać element „galeria”. Pole tag należy pozostawić puste.

3) w edycji danego produktu w zakładce ‚galeria’ należy wybrać, która galeria z dostępnych ma być wyświetlana w tym produkcie.