Blog

Rabaty na grupę

Opublikowano 24 sierpnia 2020

W sekcji Menu > Marketing > Rabaty na grupę można ustawić Rabaty na grupę

Ustawienia Rabatu na grupę

W celu ustawienia Rabatu na grupę należy:

  1. wybrać wcześniej utworzoną grupę klientów, do której będzie przypisany rabat.
    Nową grupę klientów można utworzyć w sekcji Klienci > Grupy klientów
  2. wartość procentową rabatu

Możliwe są również dodatkowe opcje rabatu dla klienta:

  • Produkt – można wybrać Wszystkie lub konkretny produkt dla którego rabat będzie aktywny
  • Data wygaśnięcia rabatu – należy wybrać z kalendarza datę zakończenia rabatu. Pozostawienie pola pustym oznacza, że rabat jest bezterminowy.
  • Ilość złożonych zamówień z rabatem – pozostawienie pola pustym lub wpisanie 0 (zero) oznacza brak limitu złożonych zamówień z danym rabatem

Rabat na grupę naliczany klientowi jest automatycznie, gdy klient jest przypisany do grupy uprawnionej do rabatu i jest zalogowany.

Dodawanie rabatu na grupę klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)