arrow back

Arkusz konfiguracji parametrów

uwaga
Uwaga!

Funkcjonalność Arkusz konfiguracji parametrów pozwala na dynamiczne pobieranie wartości parametrów oraz ich opisów z arkusza excel w produktach kalkulowanych.

Dzięki temu nie jest konieczne wprowadzanie długich list wartości parametrów w systemie, zamiast tego można je wygodnie przygotować w arkuszu kalkulacyjnym.

Sam parametr należy najpierw stworzyć w systemie (Jak dodać parametr), jego wartości będą pobrane z arkusza.

Nazwa parametru w arkuszu musi się zgadzać z tą dodaną w systemie do produktu. Na tej podstawie system wybiera kolumnę w excelu, która dotyczy danego parametru.

Ustawienia w produkcie

W produkcie kalkulowanym, w zakładce Excel istnieje możliwość włączenia Arkusza konfiguracji parametrów. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Zakres

Po przełączeniu opcji z wyłączonej na jeden z arkuszy wgranego kalkulatora i zapisaniu, pojawi się opcja wyboru zakresu sprawdzania istnienia parametrów.

Pozwala to zoptymalizować zakres wyszukiwania przez silnik sklepu i skrócić niepotrzebne przeszukiwanie arkusza.

W powyższym przykładzie komórki będą skanowane w poszukiwaniu parametrów począwszy od A1 a skończywszy na 30 wierszu i kolumnie J.

Konfiguracja Arkusza

W powyższym przykładowym arkuszu zostały zdefiniowane wartości parametrów wpisywanych:

  • Szerokość [metr]
  • Wysokość [metr]

oraz wartości parametrów wybieranych z listy:

  • Materiał
  • Kolor

Wartości pobierane są z kolejnych wierszy. Pola puste są ignorowane.

Jeśli pole następujące po polu pustym jest niepuste, to ono również jest brane pod uwagę. Na przykład w kolumnie G, obie wartości zostaną zaciągnięte do produktu, pomimo, że między nimi istnieje pusta komórka G3.

Konfiguracja danego parametru jest pobierana po nazwie parametru. Jeśli w excelu parametr nie występuje, a w produkcie w systemie jest dodany, to pobierana jest standardowa konfiguracja z systemu. Innymi słowy: wartości dla parametrów systemowych są nadpisywane wyłącznie, gdy dany parametr istnieje w pliku excel.

Wartości wybierane z listy

Wartości dla parametrów wybieranych z listy należy umieścić w kolumnie pod nazwą parametru. W przykładowym arkuszu będą to kolumny E i G.

Wartości wpisywane

Parametry wpisywane w druku kalkulowanym mogą posiadać trzy ustawienia: wartość minimalna, maksymalna i domyślna parametru wpisywanego.

Jeśli chcemy z nich skorzystać, należy wpisać te wartości w kolumnie pod nazwą parametru, w dokładnie tej kolejności:

  1. wartość minimalna,
  2. wartość maksymalna,
  3. wartość domyślna

W momencie, gdy klient będzie wpisywał wartość parametru przekraczającego założone ograniczenia zostanie powiadomiony alertem w przeglądarce.

Opisy

Opisy do wartości parametrów są pobierane z kolumny po prawej stronie wartości – w powyższym przykładzie dla ułatwienia zostały oznaczone kolorem niebieskim.

W opisach można stosować tagi HTML. Przykładowo w kolumnie F użyto znacznika strong dla pogrubienia wartości gramatury:

Wykluczenie parametru

Wykluczenie parametru następuje, gdy parametr znajduje się w arkuszu i nie ma żadnych wartości. Wykluczony parametr jest domyślnie jest niewidoczny, ale można to zmienić za pomocą JavaScript.

Wykluczanie parametrów za pomocą arkusza dotyczy parametrów wybieranych z listy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)