arrow back

Pole Najniższa Cena w produkcie

uwaga
Uwaga!

Wymagana znajomość HTML/CSS

Uzupełnienie pola Najniższa cena w produkcie, w zakładce Nazwa i opis pozwala na wyeksponowanie tej informacji w szablonie sklepu. W tym celu należy posłużyć się kodem:

?{=product.lowestPrice}

 

Kod powinien znaleźć się w widoku Strona główna (CMS > Szablony > Drukarni > edycja > Strona główna), w pętli:

?{foreach products product}

 

Pozwoli to w widoku grup/kategorii wyświetlać informację o wpisanej najniższej cenie:

lub też w nowszych szablonach:

 

Stylowanie tej funkcji leży we własnym zakresie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)