arrow back

Pracownik BOK w module handlowca

uwaga
Uwaga!

Termin wdrożenia: 2019-12-05

Aktualizacja: 6.9.0

Wprowadzony został pracownik Biura Obsługi Klienta

Pracownik BOK jest oparty na handlowcu. W systemie jest rodzajem pracownika handlowego. Z założenia jest to osoba pracująca w biurze, i która obsługuje klientów. Ma możliwość dodawania nowych klientów, edycji danych, lub złożenia zamówienia za klienta, a także wyszukania zamówienia. Dla tego pracownika nie jest przewidziana prowizja od zamówień jak w przypadku handlowca.

W celu dodania nowego pracownika BOK przechodzimy do sekcji Pracownicy -> Zarządzaj -> Dodaj. Wypełniamy formularz pracownika i zapisujemy. Po dodaniu pracownika możemy przypisać rolę handlowca i wybrać z listy “Pracownik BOK” (Standardowy to zwykły handlowiec).

Uwaga: nie można zmienić roli już istniejącego pracownika na “Pracownika BOK”, jeśli ma przypisane oferty.

Wyłączenie poprzedniej roli i włączenie innej np. “Pracownika BOK”, spowoduje usunięcie przypisanych ofert.

Widok Panelu BOK

W celu nadania pracownikowi BOK uprawnień do modyfikacji produktów prosimy wykonać następujące kroki:

  1. Wejść w zakładkę Pracownicy>Zarządzaj
  2. Przy danym pracowniku bok kliknąć przycisk Edytuj 

3. W wyświetlonym panelu można wybrać sekcje, które pracownik może przeglądać i wprowadzać zmiany

4. Aby edytować produkty pracownik bok po zalogowaniu na swoje konto musi kliknąć przycisk „Ustawienia klientów”

5. Pracownik z uprawnieniami do wprowadzania zmian w asortymencie może zmienić treści w produkcie niestandardowym

Cena jest wyliczana za pomocą pliku excel i tam należy wprowadzać zmiany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)