arrow back

Stan magazynowy w module produkcja

uwaga
Uwaga!

Stany magazynowe

Magazyn pozwala na nadzorowanie stanów magazynowych w iwarePRINT.  Magazyn dostępny jest wyłącznie w module Produkcja i opiera się na kalkulatorach przygotowanych w Excel.

Konfiguracja Magazynu

W sekcji Asortyment > Magazyn należy wprowadzić surowce biorące udział w produkcji. Dla każdego z surowców należy wprowadzić:

 • nazwę surowca,
 • aktualny stan surowca w drukarni,
 • stan ostrzeżenia.

Stan ostrzeżenia oznacza ilość surowca, po przekroczeniu której system pokaże nam ostrzeżenie o niskim poziomie danego materiału:

 

Kalkulator stanu magazynowego

W kolejnym kroku należy przypisać stworzyć i przypisać kalkulator do magazynu.

Odpowiednio przygotowany kalkulator Excel należy wgrać do systemu w zakładce Asortyment > Kalkulatory.

Konfiguracja kalkulatora stanu magazynowego obywa się w zakładce: Asortyment > Magazyn – kalkulatory.

 

W tym miejscu, aby utworzyć konfigurację kalkulatora stanu magazynowego należy kliknąć Dodaj. W kolejnym oknie należy

 1. wybrać wgrany wcześniej kalkulator,
 2. nadać nazwę konfiguracji,
 3. aktywować kalkulator przez zaznaczenie pola Włączony
 4. odpowiednio ustawić Pola pobierane oraz wprowadzane. 

 

Kalkulator można skonfigurować tak, aby na podstawie wprowadzanych z systemu wartości:

 • Id produktu
 • nazwy produktu
 • wybranej wartości parametru
 • identyfikator (zamówienia)
 • własna komenda

przeliczał zużyte surowce w arkuszu, a następnie pobierał je z magazynu i aktualizował jego stan.

Informacja o zużytych surowcach w zamówieniu

W zamówieniach pojawił się nowy przycisk Magazyn info, informujący o zmianach w stanie magazynowym w związku z danym zamówieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)