E-płatności

E-płatności

Kiedy mogę podłączyć e-płatności?

Podpisując umowę z operatorem PayU/PayPal, 3 dni przed zakończeniem okresu testowego (bezpłatnego) należy przełączyć system pod właściwą domenę w celu weryfikacji strony przez usługodawcę (PayU, PayPal).

Z jakich e-płatności mogę skorzystać w systemie?

System przewiduje korzystanie z usług PayU i PayPal.

Wybór płatności przed złożeniem zamówienia

Aby wyświetlić dropdown do wyboru płatności przed złożeniem zamówienia, należy posłużyć się kodem:

?{if false == system.cart.shipmentMethod.cod}
#{Forma płatności:}
<select name=”paymentType”>
?{foreach system.orderPreferedPaymentOperator.types type}
<option value=”?{=type.type}”>?{=type.title}</option>
?{endforeach}
</select>
?{endif}

 

Kod ten należy umieścić w Widoku potwierdzenia zamówienia, wewnątrz tagu formularza „form”.

Jak zintegrować płatności PayU w systemie?

  1. Aby integracja była możliwa, sklep internetowy musi spełnić wymogi przedstawione przez PayU: odsyłacz do dokumentu.
  2. Jeżeli warunki zostaną spełnione, należy wygenerować potrzebne klucze i identyfikatory. W trakcie dodawania sklepu w panelu PayU, w kroku drugim, należy wybrać opcję „classic API”: payu classic api
  3. Następnie należy uzupełnić pola w czerwonej ramce:payu
  4. Wygenerowane dane należy wprowadzić w zakładce ustawień dotyczących PayU. Ścieżka dostępu: Ustawienia → Ustawienia → PayU.

Linki:

http://      twojadomena.pl    /zamowienia/status/error/%error%
http://      twojadomena.pl    /zamowienia/status/ok
http://      twojadomena.pl    /payments/platnosci

Gdzie skonfigurować płatności PayPal w systemie?

Ścieżka dostępu do ustawień PayPal: Ustawienia → Ustawienia → PayPal.

Sandbox w ustawieniach to pozycja dotyczącą środowiska testowego.

 

Tak wyglądają przykładowe pola w konfiguracji PayPal w iwarePRINT:

W polu merchant wystarczy podać adres paypal (adres email). Później należy włączyć tą płatność i wyłączyć sandbox.

 

WAŻNE:

W konfiguracji PayPal (w serwisie PayPal) należy wybrać UTF-8 jako sposób kodowania – dokładnie w poniższy sposób:

Wartość upustu na fakturze

Wartość upustu netto na FV można wyświetlić za pomocą kodu:

?{=invoice.orderGroup.discountPrice}


Konfiguracja SOFORT

 

 

Nowa forma płatności “Sofort Banking” dostępna jest w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> zakładka Sofort.

s0

Jeśli nie posiadasz konta na Sofort Banking, możesz je założyć tutaj: >> link <<. Założenie konta z tego linku, jest warunkiem koniecznym, aby móc skorzystać z oferty specjalnej, która znosi opłatę rejestracyjną, oraz obniża opłaty prowizyjne do:

  • ustawiając Sofort jako 1-szą opcję płatności: 0,5 % od transakcji
  • ustawiając jako kolejną: 0,6 % od transakcji

 

Po udanej rejestracji należy uzupełnić dane konta i przejść do aktywacji produktu “Sofort banking”.

Do integracji Sofort Banking w iwarePRINT będą potrzebne dane z systemu Sofort:
Numer klienta

Wysyłany w mailu aktywacyjnym, oraz widoczny w lewym górnym rogu po zalogowaniu do Sofort.

Numer projektu

Należy założyć nowy projekt:

s2

wybierając “Projekt Gateway”:

s3

Jako platformę sklepu należy wybrać – “iwarePRINT”:

sof-ip

Na koniec należy uzupełnić dane konta bankowego i pola zanaczone na czerwono poniżej. W polach “link…” należy podać adres drukarni, np. http://www.przyklad.pl. Pozostałe pola należy pozostawić puste.

s5

W metodach płatności należy wybrać dostępną opcję (Sofort banking).

Po zapisaniu projektu pojawi się informacja o konieczności jego aktywowania

API KEY

Klucz API znajdziesz w zakładce “Klucz API”, w panelu Sofort po lewej stornie.

Numer konfiguracyjny (configuration key)

Numer konfiguracyjny oraz wszystkie informacje niezbędne do wprowadzenia w systemie iwarePRINT znajdziesz w podglądzie danego projektu:

s7

Po uzupełnieniu danych (i wcześniejszej aktywacji usługi w Sofort) płatność będzie aktywna.

VIES

VAT Information Exchange System – elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów zarejestrowanych na terenie UE (za link).

System VIES pozwala weryfikację numerów podatkowych, po to aby potwierdzić czy to dostawca usług czy odbiorca powinien rozliczyć VAT. Stosowany jest przy sprzedaży w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Po włączeniu VIES w systemie – ścieżka:

Ustawienia -> Ustawienia -> Sprzedaż międzynarodowa

w widoku rejestracji użytkownika pojawia się dodatkowy element: Kraj. Pole NIP służy do wprowadzanie numerów podatkowych. Numery VIES należy wpisywać bez kodu kraju, np.: dla Wielkiej Brytanii VIES: GB 109641867 podczas rejestracji wpisujemy jako 109641867.

Numery są sprawdzane pod kątem poprawności jak i rejestracji w bazie VIES. Spełnienie obu warunków pokazuje komunikat:

Numer NIP jest prawidłowy i jest zarejestrowany w bazie VIES.

Walidacją objęty jest również kod pocztowy. Wpisanie błędnych wartości sugerowane jest zmianą koloru obramowania pola na czerwony. Analogicznie, jeśli wartości są poprawne ramka zmienia kolor na zielony.

Numery VIES już zarejestrowanych klientów są weryfikowane w odstępach godzinnych.

W zależności od tego z jakiego kraju jest firma widniejąca na fakturze (z jakiego kraju wysyłany jest produkt), taki kod kraju należy wybrać. Przykładowo – drukarnia główna jest w Polsce i to ona widnieje na fakturze dla klienta, należy wybrać PL. Jeśli drukarnia będąca resellerem ww. drukarni głównej, sprzedaje na innym rynku, ale produkty są wysyłane z Polski z fakturą na drukarnię główną, to również ustawia kod PL.

Jeśli sprzedający i kupujący są z tego samego kraju, to stawka VAT jest standardowa, taka jaka jest zdefiniowana w ustawieniach drukarni. Jeśli są z różnych krajów wtedy VAT na fakturze jest 0%.

Kurs widniejący na fakturze pobierany jest automatycznie z dnia poprzedzającego jej wystawienia, z tabel NBP (na fakturze wyświetla się informacja: “Kurs waluty GBP: 5,7170 Tabela nr xxx/A/NBP/xxxx z dnia xxxx-xx-xx”).

Język faktury i waluta są zależne od języka i waluty drukarni, w której zostało złożone zamówienie. Np. drukarnia główna jest w języku polskim i walucie PLN, reseller w jęz. angielskim i walucie Euro, to jeśli zamówienie zostanie złożone w resellerze, faktura będzie wystawiona w języku angielskim i w walucie Euro.

 

Jak skonfigurować przypomnienie o zapłacie za zamówienie, a następnie je wysłać?

1. Utworzyć wiadomość. Ustawienia → Mailing → Dodaj

Przykładowa wiadomość:

Tytuł: Przypomnienie o zapłacie

Treść:

Dzień dobry!

Przypominamy o zapłacie za zamówienie nr {zamowienie.numer}.

Z poważaniem

Firma XYZ


{zamowienie.numer} – w tym miejscu pojawi się nr zamówienia.


2. Utworzenie zdarzenia mailowego. Ustawienia -> Mailing zdarzenia -> Dodaj

Zdarzenie: Przypomnienie o zapłacie

Wewnętrzny: nie

Mail: Przypomnienie o zapłacie (lub inny w zależności od tytułu wiadomości, który został podany)


3. Po skonfigurowaniu maila przypominającego, można wysyłać je do klientów. Odsyłacz do filmu instruktażowego przedstawiającego, jak to zrobić.

Minimalna długość numeru faktury

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> zakładka „ustawienia główne” dodana została opcja „Minimalna długość numeru głównego faktury”, która pozwala na zdefiniowanie ilości miejsc w numeracji faktur.

Przykładowo, wpisanie wartości 5 oznacza, że faktury będą się generować z pięcioma pozycjami:

taki format:

FV/{numer}/{miesiac}/{rok}

wygeneruje taki numer:

FV/03012/01/2017