Jak działa automatyczne generowanie szablonów w module preflightu?

Korzystanie z modułu preflightu  umożliwia automatyczne generowanie szablonów na podstawie tego samego mechanizmu, który sprawdza wymiary i spady.

Posted in: Moduł automatycznego preflightu