Czy będzie więcej skórek w systemie?

Nowe skórki są aktualnie w przygotowywaniu i będą dostępne do wyboru przy uruchamianiu nowej drukarni oraz w menu szablonów drukarni.

Posted in: Skórki graficzne