Czy iwarePRINT umożliwia sprzedaż zagranicą?

Tak. Umożliwia to integracja z VIES, możliwość przetłumaczenia sklepu na dowolny język oraz opcji stosowania innych walut niż Złoty.

Posted in: Moduł e-commerce