Czy VIES muszę włączyć w systemie?

Tak. Ścieżka dostępu to:

Ustawienia → Ustawienia → Sprzedaż międzynarodowa

W widoku rejestracji użytkownika pojawia się dodatkowy element: Kraj.

Pole NIP służy do wprowadzania numerów podatkowych. Numery VIES należy wpisywać bez kodu kraju, np.: dla Wielkiej Brytanii:

GB 109641867

podczas rejestracji wpisujemy jako:

109641867

Numery są sprawdzane pod kątem poprawności jak i rejestracji w bazie VIES. Spełnienie obu warunków pokazuje komunikat:

Numer NIP jest prawidłowy i jest zarejestrowany w bazie VIES.

Posted in: Moduł e-commerce