Czy w module e-commerce przewidziany jest system do wystawiania faktur?

Tak. System pozwala na automatyczne wystawianie faktur VAT oraz proforma. Daje również możliwość określenia sposobu numeracji faktur i zamówień.

Posted in: Moduł e-commerce