Czym jest moduł automatycznego preflightu i za co odpowiada?

Moduł umożliwia automatyczne sprawdzanie plików przesyłanych przez klientów. Użytkownik po wgraniu plików otrzymuje zwrotna informację o wynikach weryfikacji z adnotacją, co należy w przesłanym pliku poprawić.

Posted in: Moduł automatycznego preflightu