Do kiedy należy opłacić FV za abonament?

Płatności należy uiścić za okres rozliczeniowy za dany miesiąc z góry, ale termin płatności wydłużony jest o 9 dni.

Przykładowo: płatność za abonament na miesiąc Maj należy dokonać najpóźniej do 9 dnia Maja.

Posted in: Abonament i płatności