Dokument Wydanie zewnętrzne

Możliwość generowania dokumentów „Wydanie zewnętrzne” (WZ) należy włączyć w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień:

wydanie zew1

Tu również można ustawić szablon nazewnictwa dokumentów WZ.

Po włączeniu funkcjonalności, w widokach z zamówieniami na etapie produkcji pojawi się dodatkowy przycisk „wygeneruj wydanie zewnętrzne”, który powoduje wygenerowanie dokumentu WZ.

wydanie zew2

Szablon dokumentu można edytować w secji CMS -> Widoki własne -> Widok wydruku wydania zewnętrznego (pdf)

Posted in: Wszystkie pytania, Moduł e-commerce, Moduł produkcji