Eksport klientów – szablon

Eksport listy klientów do pliku jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

Dostępne pola należy wypełnić wg. klucza:

Nazwa: Klienci
Nazwa pobieranego pliku : klienci.csv
Tag systemowy: user-export
W sekcji kod, należy wkleić:
"id";"typ";"firma";"imie";"nazwisko";"telefon";"ulica";"nr - budynku";"nr - lokalu";"kod - pocztowy";"miasto";"nip";"kraj";"korespondencyjne - firma";"korespondencyjne - imie";"korespondencyjne - nazwisko";"korespondencyjne - telefon";"korespondencyjne - ulica";"korespondencyjne - nr - budynku";"korespondencyjne - nr - lokalu";"korespondencyjne - kod - pocztowy";"korespondencyjne - miasto";"email";"data - rejestracji";"punkty";"skąd nas znasz";"id poddrukarni";

?{foreach users user}

"?{=user.id}";"?{if 1 == user.type}Standardowy?{endif}?{if 2 == user.type}Firma?{endif}?{if 3 == user.type}Agencja?{endif}";"?{=user.firma}";"?{=user.imie}";"?{=user.nazwisko}";"?{=user.telefon}";"?{=user.ulica}";"?{=user.nr_budynku}";"?{=user.nr_lokalu}";"?{=user.kod_pocztowy}";"?{=user.miasto}";"?{=user.nip}";"?{=user.country}";"?{=user.korespondencyjne_firma}";"?{=user.korespondencyjne_imie}";"?{=user.korespondencyjne_nazwisko}";"?{=user.korespondencyjne_telefon}";"?{=user.korespondencyjne_ulica}";"?{=user.korespondencyjne_nr_budynku}";"?{=user.korespondencyjne_nr_lokalu}";"?{=user.korespondencyjne_kod_pocztowy}";"?{=user.korespondencyjne_miasto}";"?{=user.email}";"?{=user.data_rejestracji}";"?{=user.punkty}";"?{=user.whereYouKnowUsFrom}";"?{=user.printingHouseId}";

?{endforeach}

Posted in: Wszystkie pytania, Ogólne pytania, Moduł e-commerce