Gdzie mogę usunąć klienta z bazy?

Klienci → Klienci → Szczegóły → Szczegóły (Status) → Usuń klienta

Wszystkie zamówienia związane z tym klientem muszą być zakończone, aby było możliwe jego usunięcie.

Posted in: Pierwsze kroki