Ile resellerów mogę stworzyć w module multi-drukarni?

Wybierający moduł resellerski, masz możliwość stworzenia dowolnej liczby resellerów na subdomenie w cenie 250 zł za cały moduł. Jeżeli chcesz stworzyć resellera na osobnej domenie, wtedy koszt wynosi 250 zł za każdą domenę na miesiąc. Pierwszy reseller na osobnej domenie jest zawarty w cenie modułu.

Posted in: Moduł resellerski