Jak dodać nowego klienta poprzez moduł handlowca?

Nowego klienta można dodać klikając przycisk “+Dodaj klienta” i wybierając zakładkę “dodaj nowego”. W zakładce “przypisz istniejącego” istnieje możliwość przypisania istniejącego już klienta drukarni głównej do danego handlowca.

Posted in: Moduł handlowca