Jak działa tolerancja błędu w module automatycznego preflightu?

Automatyczny preflight sprawdza różnicę proporcji wymiarów pliku od proporcji wymaganego formatu. Przykład:

Format 90×50 ma wymagany współczynnik proporcji 1.8 (wynik dzielenia większej wartości przez mniejszą). Wgrany plik ma wymiary 905 na 500 (pikseli – pomijając spady), a więc proporcje wymiarów to 1.81 . Automatyczny preflight bierze pod uwagę różnicę w proporcjach wynoszącą 0,01 [wynik odejmowania: 1.81 – 1.8 = 0,01] i porównuje do wybranej tolerancji, gdzie:

 

Ustawienie Tolerancja błędu
Brak 0.0
Mała 0.025
Średnia 0.05
Duża 0.075
Bardzo duża 0.1

 

Jeśli plik zmieści się w przedziale, zostanie zaakceptowany. W przeciwnym wypadku pojawia się informacja o błędzie.

Posted in: Moduł automatycznego preflightu