Jak wyświetlić informację dla klienta o maksymalnym obecnie przysługującym mu rabacie?

Można to zrobić za pomocą kodu JavaScript:

${system.userLogged.biggestDiscount}

Posted in: Skórki graficzne