Jakie główne korzyści daje system mojemu pracownikowi?

System pomaga pracownikowi uporządkować pracę w drukarni, a tym samym uczynić ją wydajniejszą i wygodniejszą. Twój Pracownik, w zależności od stanowiska i posiadanych uprawnień dostępu, ma wgląd z jednego miejsca np. w projekt graficzny, karty technologiczne (tj. dokument obiegowy w drukarni, przypięty do konkretnego produktu) grafiki, faktury, listy przewozowe, kolejkę zleceń do obsłużenia. Można przypisywać różnych pracowników do różnych zadań i zleceń. Istnieje pełna dowolność konfiguracyjna.

Posted in: Ogólne pytania