Konsultacje programistyczne

Firma iwarePRINT umożliwia płatne konsultacje z naszymi programistami. Są one dodatkowo płatne, a cena za taką usługę jest zależna od czasu trwania takiej konsultacji.

Podstawowo mamy do zaoferowania Pakiet Standard – Cena 300 zł netto, który obejmuje konsultacje video-telefoniczne z programistą (maksymalny czas konsultacji to 30 minut). Rozmowa odbywa się za pomocą programu TeamViewer. Warunkiem koniecznym jest podanie tematów, które mają zostać przedstawione na wyżej wymienionej konsultacji. Należy jednak pamiętać, że konsultacje te dotyczą rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie iwarePRINT, przyszłych bądź obecnych wdrożeń. Nie należy traktować konsultacji jako spotkań szkoleniowych z zakresu obsługi systemu – oferta ta jest przeznaczona tylko dla tematów, przy których niezbędna jest pomoc programistyczna.
Tematy poruszane podczas rozmowy muszą dotyczyć zdefiniowanych wcześniej tematów przez klienta i zostaną poruszone według wcześniej ustalonej kolejności. Po rozwiązaniu wszystkich tematów – konsultacje zostaną zakończone. W przypadku, gdy zaproponowane przez klienta tematy będą wymagały większej ilości czasu, każde kolejne 10 minut konsultacji to koszt dodatkowy + 50 zł netto.
Płatność za konsultacje odbywa się przed konsultacjami na podstawie faktury Proforma.
O chęci skorzystania z konsultacji należy poinformować za pomocą Ticketów Systemowych lub też bezpośrednio na adres mailowy bok@iwareprint.pl wraz z podaniem tematów do konsultacji. Po zaakceptowaniu tematów Firma iwarePRINT standardowo proponuje 2 dostępne daty na spotkanie w standardowych godzinach pracy (09:00-15:00).

Ofertę szkoleniową z zakresu obsługi systemu można znaleźć tutaj.

Posted in: Ogólne pytania