Limit kwotowy w płatnościach terminowych

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia płatności terminowych dodana została możliwość zdefiniowania limitu kwotowego nieopłaconych zamówień względem użytkownika.

 

Posted in: Wszystkie pytania, Moduł e-commerce