Lista zadań („to do” list) w module handlowca

Lista zadań pozwala dodawać nowe zadania do wykonania, oznaczać je jako ukończone i usuwać. Lista zadań jest dostępna wyłącznie w widoku głównym.

Posted in: Moduł handlowca