Minimalna długość numeru faktury

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> zakładka „ustawienia główne” dodana została opcja „Minimalna długość numeru głównego faktury”, która pozwala na zdefiniowanie ilości miejsc w numeracji faktur.

Przykładowo, wpisanie wartości 5 oznacza, że faktury będą się generować z pięcioma pozycjami:

taki format:

FV/{numer}/{miesiac}/{rok}

wygeneruje taki numer:

FV/03012/01/2017

Posted in: E-płatności, Moduł e-commerce