Nie opłaciłem jednego abonamentu, do kiedy mam czas na opłacenie systemu zanim zostanie wykasowany?

Jeśli pominąłeś płatność za jeden abonament i system został zablokowany, to by uniknąć wykasowania systemu należy dokonać płatności za dwa abonamenty najpóźniej do pierwszego dnia następnego miesiąca.

Przykładowo: pominięta została opłata za miesiąc Maj, opłaty za abonament za Maj i za Czerwiec należy dokonać najpóźniej do 1 dnia Czerwca. Po tym terminie system zostanie wykasowany.

Posted in: Abonament i płatności