Obsługa zamówienia – płatności i podzlecanie

Złożone przez klienta zamówienie trafia do zakładki płatności jeśli jest nieopłacone. Po jego opłaceniu przez klienta status zmieni się automatycznie na opłacone.

Podzlecenie

Po opłaceniu zamówienie można podzlecić. Odpowiedni przycisk znajduje się w widoku szczegółowym zamówienia:

Opłacanie zamówień dla podwykonawcy

W zależności od ustawień udostępniania produktu przez podwykonawcę, płatność za zamówienia może być dokonywana “z góry” za pomocą dostępnych w systemie płatności online lub za pomocą płatności terminowych.

Płatność z góry

Opłacać zamówienia dla podwykonawcy również można w widoku szczegółowego zamówienia:

Tu można pobrać fakturę proforma lub opłacić zamówienie bezpośrednio u kontrahenta, korzystając z dostępnych dla klientów w jego systemie płatności.

Podzlecający powinien opłacić zamówienie u podwykonawcy, aby móc przekazać je na produkcję do podwykonawcy.

Płatność terminowa

Jeśli podwykonawca udostępnia możliwość płatności terminowej dla danego produktu, to po złożeniu zamówienia i podzleceniu w widoku zamówienia zamiast przycisku opłać wyświetli się informacja „Płatność terminowa: x dni’.

Informacja ta zmieni się w datę terminu płatności, po zakończeniu realizacji i wysłaniu zamówienia.

Po 24h od wysłania zamówienia przez podwykonawcę, zostanie wygenerowana płatność terminowa z zamówień wysłanych dnia poprzedniego.

Wszystkie płatności terminowe trafiają do zakładki „Zamówienia > Płatności terminowe zamówień podzleconych”.

Dostępne są tutaj 2 sekcje:

  1. Podzlecone na zewnątrz – jest to zakładka dedykowana dla zleceniodawców.

Stąd można kliknąć przycisk „Opłać”, po czym nastąpi przekierowanie przez zleceniodawcę, jest przekierowany do widoku z danymi do przelewu. Nr konta w tym widoku pobierany jest z ustawień drukarni.

  1. Podzlecone mnie –  jest to zakładka dedykowana dla podwykonawców.

W tym oknie pracownik monitorujący płatności ustawia jako zamówienia jako opłacone na podstawie otrzymanych wpłat. Opłacone zamówienie trafiają do zakładki „Opłacone” i są przekazywane na produkcję.

Faktury

Faktury do zamówień podzleconych są automatycznie wystawiane wraz z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia). Są do pobrania w widoku zamówienia (Płatność terminowa)

W zakładce „Zamówienia -> Faktury” , faktury generują się automatycznie wraz z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia).

Posted in: Moduł podzlecania