Produkcja i statusy produkcyjne

Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca, zgodnie z ustawieniami w swoim systemie. Statusy można zmieniać w szczegółach zlecenia, w zakładce Zamówienia -> Produkcja, oraz w panelach produkcyjnych w przypadku posiadania modułu produkcji. Po zmianie na status wysyłka, zamówienie trafia do sekcji wysyłka.

Posted in: Moduł podzlecania