Różne stawki podatkowe dla ISBN i ISSN

W „Rolach parametrów” została dodana możliwość zdefiniowania stawek podatkowych dla numerów ISSN i ISBN. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym.

rola-isbn

Zdefiniowane stawki podatkowe są stosowane w momencie wpisania poprawnego numeru ISBN/ISSN przez klienta na stronie kalkulacji produktu. Poprawność numerów jest weryfikowana właśnie przez włączenie roli ISBN/ISSN dla danego parametru.

isbn-issn

Posted in: Wszystkie pytania, Asortyment