Rozszerzenie – SMSAPI

W sekcji  Ustawienia -> Rozszerzenia można samodzielnie aktywować dodatkowe wtyczki systemowe, w tym wtyczkę SMSAPI.

Wtyczka ta pozwala na zintegrowanie bramki SMS z systemem iwarePRINT, co umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z powiadomieniami do klientów drukarni. Do działania wymagane jest konto wraz z dostępnymi środkami na platformie SMSAPI.

Po włączeniu wtyczki, w zakładce SmsApi – ustawienia mamy do uzupełniania następujące dane:

W tym miejscu musimy uzupełnić nasz Token z serwisu dostawcy bramki SMS, jak i treści wiadomości, które maja być wysyłane w konkretnych zdarzeniach.

SMSy są wysyłane tylko wtedy, gdy dane pole nie jest puste. W przypadku pustego pola, SMS nie jest wysyłany.

Jak uzyskać Token:

Po zarejestrowaniu, zalogowaniu oraz skonfigurowaniu konta na stronie – https://www.smsapi.pl/ – przechodzimy z menu bocznego do sekcji Ustawienia API -> Tokeny API (OAuth), gdzie możemy następnie wygenerować nowy Token.

Wygenerowany token wprowadzamy do ustawień rozszerzenia w serwisie iwarePRINT.

Integracja jest gotowa do użytku.

Posted in: Rozszerzenia