Stany magazynowe

Stany magazynowe – funkcjonalność, która pozwala na nadzorowanie stanów magazynowych w iwarePRINT. Dostępne wyłącznie w module Produkcja.

W celu ustawienia magazynu należy przejść do Asortyment -> Magazyn.

W tym miejscu można ustalić jakie surowce zużywamy podczas produkcji. Klikając „Dodaj” dodajemy surowiec, jaki jest jego aktualny stan oraz jaka jest ilość ostrzeżenia. Ilość ostrzeżenia oznacza ilość, po przekroczeniu której system pokaże nam ostrzeżenie o zbyt niskim stanie surowców.

Następnie należy przypisać kalkulator do naszego magazynu. Przygotowany wcześniej kalkulator Excel wgrywamy do systemu w zakładce Asortment -> Kalkulatory, a następnie przechodząc do Asortyment -> Magazyn – kalkulatory konfigurujemy wszystkie ustawienia magazynu – klikając „Dodaj„.

W tym miejscu należy odpowiednio ustawić Póla pobierane oraz wprowadzane. Kalkulator może działać na zasadzie wprowadzania z systemu do kalkulatora id produktu, nazwy, jego parametrów z złożonego zamówienia bądź innej zdefiniowanej przez nas informacji,  a następnie pobierać z pliku wyliczoną ilość surowców.

W zamówieniach pojawił się zupełnie nowy przycisk „Magazyn info„, informujący o zmianach w stanie magazynowym w związku z danym zamówieniem.

 

Posted in: Moduł produkcji