Sumowanie rabatów

Domyślnie rabaty się nie sumują, klient otrzymuje jeden najwyższy upust.

Można to zmienić w sekcji: Ustawienia -> Ustawienia rabatów: sumowanie rabatów według grup.

Przykładowo jeśli ustawimy rabaty:

1) kod produkt 20%

2) na użytkownika 10%

I ustawimy, że będą one w osobnych grupach numerycznych (np grupa rabatów produkt jako #2, a pozostałe grupy jako #1), to grupy z różnymi numeracjami będą się sumować.

W konsekwencji klient uzyska 30% rabatu.

Posted in: Wszystkie pytania, Moduł e-commerce, Marketing