Testowałem kilka modułów, do kiedy powinienem je wyłączyć aby uniknąć opłat za następny mniesiąc?

Aby uniknąć opłat po zakończeniu testowania modułów należy je wyłączyć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym były testowane.

Przykładowo: dodatkowy moduł włączony był w miesiącu Kwietniu, a testy zakończyły się w Maju. Należy wyłączyć najpóźniej do 30-go dnia Maja, by uniknąć naliczenia go w abonamencie na Czerwiec.

Posted in: Abonament i płatności