Tłumacznie języka drukarni głównej

Możliwość tłumaczenia języka drukarni została dodana do menu:

Ustawienia → Główna drukarnia → Tłumaczenie.

W tym widoku najlepiej wyeksportować wygenerowany przez system słownik z frazami do pliku CSV. Po przetłumaczeniu zwrotów należy słownik zaimportować. Tłumaczenie zastąpi aktualny język drukarni.

Posted in: Moduł e-commerce