VIES – Ustawiaj VAT 0% automatycznie

Opcja „Ustawiaj VAT 0% automatycznie”  znajduje się w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Sprzedaż międzynarodowa.

Przy włączonym VIES i opcji ustawionej na „tak” – jest to domyślne ustawienie – klient posiadający prawidłowy numer VIES otrzyma fakturę z 0% podatkiem VAT.

Ustawienie opcji na „nie” powoduje, że klient otrzyma FV z podatkiem 23%, ale w tym wariancie można dodać kod do szablonu drukarni pozwalający klientowi na wybór między stawką 0% i 23%.

Poniżej przykładowy kod takiego przełącznika – należy go dostylować za pomocą CSS:

?{if system.noVatAvailable}
<fieldset style="margin-left: auto;margin-right: auto;width: 200px;">
 <legend>VAT</legend>
 #{Aktualna stawka VAT:} ?{=system.vat}%<br/>
 ?{if system.noVatEnabled}
 <a style="font-weight: bold;text-decoration: underline;" href="?{=system.baseUrl}koszyk/setViesVatEnabled/0">Zmień na ?{=system.vatDefault}%</a>
 ?{else}
 <a style="font-weight: bold;text-decoration: underline;" href="?{=system.baseUrl}koszyk/setViesVatEnabled/1">Zmień na 0%</a>
 ?{endif}
</fieldset>
?{endif}

Przykładowo kod można umieścić w nagłówku:

Posted in: Wszystkie pytania, Moduł e-commerce, Moduł resellerski