Własne etykiety produktu na Karcie Technologicznej

Aby dodać własne etykiety produktu na Kartę Technologiczną, należy posłużyć się kodem:

?{foreach order.productParameterCustomValues tag}
?{=tag.customValue}
?{endforeach}

Posted in: Moduł produkcji