Wykluczenia parametrów – import

Z Listy wdrożeniowej dodano importowanie wykluczeń parametrów. Importować wykluczenia można z już istniejących wykluczeń z innych produktów. Aby zaimportować wykluczenie, należy wejść w dany produkt, w zakładkę Wykluczenia parametrów, gdzie został dodany nowy przycisk:

Gdy w danym produkcie brakuje jakiegoś parametru, lub dane wykluczenie już jest w nowym produkcie – wtedy dane wykluczenie nie jest importowane.

Posted in: Moduł e-commerce