Zmiana ceny zlecenia

Cenę zlecenia można zmienić wyłącznie w nieopłaconym zamówieniu. W widoku zlecenia należy kliknąć w przycisk „zmień” widoczny obok ceny zlecenia:

Posted in: Wszystkie pytania, Moduł e-commerce