Moduł automatycznego preflightu

Moduł automatycznego preflightu

Czym jest moduł automatycznego preflightu i za co odpowiada?

Moduł umożliwia automatyczne sprawdzanie plików przesyłanych przez klientów. Użytkownik po wgraniu plików otrzymuje zwrotna informację o wynikach weryfikacji z adnotacją, co należy w przesłanym pliku poprawić.

Co sprawdza automatyczny preflight?

  • Rozmiary pliku,
  • spady,
  • DPI,
  • CMYK,
  • Ilość potrzebnych projektów stron do zadruku.

Obecnie obsługiwane pliki przez preflight to jpg,png,gif i pdf

Jak działa automatyczne generowanie szablonów w module preflightu?

Korzystanie z modułu preflightu  umożliwia automatyczne generowanie szablonów na podstawie tego samego mechanizmu, który sprawdza wymiary i spady.

Jak działa tolerancja błędu w module automatycznego preflightu?

Automatyczny preflight sprawdza różnicę proporcji wymiarów pliku od proporcji wymaganego formatu. Przykład:

Format 90×50 ma wymagany współczynnik proporcji 1.8 (wynik dzielenia większej wartości przez mniejszą). Wgrany plik ma wymiary 905 na 500 (pikseli – pomijając spady), a więc proporcje wymiarów to 1.81 . Automatyczny preflight bierze pod uwagę różnicę w proporcjach wynoszącą 0,01 [wynik odejmowania: 1.81 – 1.8 = 0,01] i porównuje do wybranej tolerancji, gdzie:

 

Ustawienie Tolerancja błędu
Brak 0.0
Mała 0.025
Średnia 0.05
Duża 0.075
Bardzo duża 0.1

 

Jeśli plik zmieści się w przedziale, zostanie zaakceptowany. W przeciwnym wypadku pojawia się informacja o błędzie.

Jakie korzyści daje moduł automatycznego preflightu z perspektywy klienta?

Automatyczny preflight umożliwia natychmiastowe sprawdzenie pliku w panelu zamówienia. Klient otrzymuje wskazówki dotyczące proporcji, DPI, palety barw oraz ilości projektów wymaganych w zamówieniu. Dokładne działanie można obejrzeć w filmie: Jak wygląda działanie automatycznego preflightu z perspektywy klienta?

Jak skonfigurować automatyczny preflight?

Skonfigurowanie automatycznego preflightu wymaga przypisania ról do parametrów. Przykładowo, do parametru Format należy przypisać rolę o tej samej nazwie, która będzie sprawdzała czy rozmiar i proporcje wysłanego pliku są odpowiednie. Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego przedstawiającego proces konfiguracji automatycznego preflightu przez przypisanie ról do parametrów – odsyłacz do filmu.