Moduł e-commerce

Moduł e-commerce

Czym jest moduł e-commerce?

Jest to bazowy moduł iwarePRINT – zaawansowana platforma e-commerce, w której klient, po wybraniu interesującego go produktu, otrzymuje natychmiastową wycenę oraz możliwość zamówienia produktu online. E-sklep umożliwia podgląd historii zamówień, płatność przez internet, przesyłanie projektów, śledzenie etapów realizacji i trasy przesyłki.

Wybór płatności przed złożeniem zamówienia

Aby wyświetlić dropdown do wyboru płatności przed złożeniem zamówienia, należy posłużyć się kodem:

?{if false == system.cart.shipmentMethod.cod}
#{Forma płatności:}
<select name=”paymentType”>
?{foreach system.orderPreferedPaymentOperator.types type}
<option value=”?{=type.type}”>?{=type.title}</option>
?{endforeach}
</select>
?{endif}

 

Kod ten należy umieścić w Widoku potwierdzenia zamówienia, wewnątrz tagu formularza „form”.

Książka adresowa

Z Listy Wdrożeniowej została wgrana Książka adresowa.

Znajduje się ona bezpośrednio w Panelu klienta, pozwala na utworzenie wielu danych do wysyłki, do faktury oraz danych nadawcy. Dane można edytować, wybrać domyślne dane oraz wyszukiwać poszczególne adresy za pomocą pola „szukaj”.

Książka adresowa dostępna jest na szablonach systemowych 6 oraz 7.

W przypadku widoków już edytowanych, do działa Książki Adresowej wymagana jest odpowiednia edycja widoków poprzez dodanie odpowiednich kodów:

-> Lista zamówień w panelu klienta (link)

-> Potwierdzenie zamówienia (link)

 

Wykluczenia parametrów – import

Z Listy wdrożeniowej dodano importowanie wykluczeń parametrów. Importować wykluczenia można z już istniejących wykluczeń z innych produktów. Aby zaimportować wykluczenie, należy wejść w dany produkt, w zakładkę Wykluczenia parametrów, gdzie został dodany nowy przycisk:

Gdy w danym produkcie brakuje jakiegoś parametru, lub dane wykluczenie już jest w nowym produkcie – wtedy dane wykluczenie nie jest importowane.

Kalkulator dodatkowych kosztów

Funkcjonalność ta pozwala na doliczanie dodatkowych kosztów do zamówienia, na podstawie zdefiniowanych przez nas kalkulatorów. Działanie oparte jest na kalkulatorze excel, który przy pomocy zdefiniowanych przez nas pól wprowadzanych do kalkulatora zwraca nam odpowiednią kwotę.

Kalkulator dodatkowych kosztów znajduje się w Ustawienia->Kalkulator dodatkowych kosztów.

W tym miejscu wybieramy przygotowany kalkulator, wybieramy pole pobierania kwoty z kalkulatora oraz pola, w które system będzie wprowadzał zmienne. Na zdjęciu powyżej lista zmiennych, które są dostępne. Dodatkowo jest możliwość wprowadzenia własnych komend – w przypadku gdy jest zapotrzebowanie na niestandardową komendę, prosimy o kontakt poprzez system ticketów.

Przykładowe dostępne komendy:

system.cart.elements.count – ilość w koszyku

system.cart.shipmentDataObject.postal – kod pocztowy klienta

system.cart.shipmentMethod.title – wybrana metoda wysyłki

 

Narzędzie to może zostać wykorzystane np. przy obliczaniu dodatkowych kosztów wysyłki w przypadku sprzedaży zagranicznej.

 

Czy w module e-commerce zawarty jest panel klienta sklepu?

Tak. Rozbudowany panel klienta pozwalający na pełną komunikację pomiędzy sklepem a użytkownikiem. Dostęp do historii zamówień, otrzymanych rabatów oraz komentarzy do zamówienia.

Czy moduł e-commerce umożliwia tworzenie mailingu i newslettera?

Tak. W systemie jest możliwość pełnego zarządzania mailingiem i newsletterem wysyłanym do klientów.

Zdarzenia mailingowe – wyzwalanie zdarzeń

Oto lista dostępnych w systemie zdarzeń mailingowych i akcji, przy których są wyzwalane:

Zdarzenie Wyzwalacz
Nowe zamówienie Złożenie zamówienia (kliknięcie: ‚potwierdź zamówienie’)
Zamówienie zostało opłacone Zaksięgowanie wpłaty (opłacone przez PayU/Paypal lub ręczna zmiana statusu)
Zlecenie w realizacji Zmiana statusu zlecenia na ‚w realizacji’
Paczka została wysłana Zmiana statusu zlecenia na ‚wysłane’
Zlecenie zostało anulowane Zamian statusu zlecenia na ‚anulowane’
Aktywacja konta użytkownika Założenie konta z wymogiem aktywacji
Aktywacja konta agencji Założenie konta ‚Agencja’ z wymogiem aktywacji
Resetowanie hasła Kliknięcie przycisku ‚Przypomnij’ w widoku logowania
Kod rabatowy brak
Informacje o plikach w zleceniu Kliknięcie ‚Wyślij wiadomość email z informacją o plikach’
Informacja o wysyłce (DPD) Po wygenerowaniu listów przewozowych DPD
Potwierdzenie konta newslettera Kliknięcie linku aktywującego w mailu potwierdzającym zapisanie do newslettera
Nowy użytkownik b2b (subkonto) brak
Zmiana danych logowania użytkownika b2b (subkonto) brak
Zamówienie na punkty Złożenie zamówienia za punkty (kliknięcie ‚wybierz ten prezent’)
Zakończenie realizacji zlecenia Zamiana statusu na ‚zakończone’
Zlecenie gotowe do odbioru (odbiór osobisty) Po zmianie statusu na ‚wysłane’ dla odbioru osobistego
Nowe zamówienie (za pobraniem) Złożenie zamówienia, wybór przesyłki za pobraniem
Zakończenie realizacji zamówienia Zmiana statusu wszystkich zleceń w zamówieniu na wysłane/zakończone
Zamówienie w realizacji Zamówienie przechodzi do statusu ‚w druku’
Nowy plik w zamówieniu Dodanie pliku przez klienta
Plik w zamówieniu zmienił status Oznaczenie pliku jako zaakceptowanego/odrzuconego
Nowy komentarz do zamówienia projektu Po dodaniu komentarza do zamówienia projektu przez klienta
Notyfikacja o propozycjach projektów Po wysłaniu w systemie propozycji projektów dla klienta
Nowe zamówienie (płatność terminowa) Złożenie zamówienia przez klienta z płatnością terminową
Nowe zamówienie próbek Wypełnienie formularza zamówienia nowych próbek
Przypomnienie o zapłacie Przy kliknięciu ‚wyślij przypomnienie o opłaceniu’
Przypomnienie o wgraniu plików Przy kliknięciu ‚wyślij przypomnienie o wgraniu plików’
Wysłanie własnego formularza Po wypełnieniu formularza na stronie wygenerowanego w formularzach własnych
Nowa faktura Po wygenerowaniu faktury w systemie
Powiadomienie o nowej oferty do klienta Po wysłaniu oferty z modułu handlowca
Powiadomienie o aktualizacji oferty do klienta Po wprowadzeniu zmian w ofercie
Powiadomienie o nowym komentarzu do zlecenia widzialnym dla klienta
Powiadomienie o nowym użytkowniku
Powiadomienie o nowej reklamacji
Kupon rabatowy po opłaceniu zamówienia
Powiadomienie o zamówieniu express
Powiadomienie o nowym pliku proof
Powiadomienie o zmianie statusu pliku proof
Handlowiec dodał nowego użytkownika
Zlecenie w statusie wysyłka (odbiór osobisty)
Zmiana ceny zlecenia

Czy w module e-commerce zwarta jest automatyczna wycena?

Tak. Podwójny system wycen – cennik i kalkulator – pozwala na wycenę tak samo dokładną, jak po wyliczeniu przez handlowca za pomocą wewnętrznego systemu kalkulacji. System iwarePRINT jest pierwszym systemem na rynku pozwalającym tworzyć kalkulatory wycen na bazie arkuszy kalkulacyjnych stworzonych w MS Excel lub inny pakietach biurowych, jak LibreOffice lub OpenOffice.

Czy w module e-commerce zawarty jest system rabatowy?

Tak. System automatycznie wybierze i zastosuje rabat najbardziej korzystny dla klienta. Rabaty nie sumują się ze sobą. W systemie dostępne są następujące rabaty: na klienta, na produkt, na grupę, od koszyka, od zamówień. Istnieje również możliwość wprowadzenia programu lojalnościowego – zbieranie punktów za zakupy.

VIES – Ustawiaj VAT 0% automatycznie

Opcja „Ustawiaj VAT 0% automatycznie”  znajduje się w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Sprzedaż międzynarodowa.

Przy włączonym VIES i opcji ustawionej na „tak” – jest to domyślne ustawienie – klient posiadający prawidłowy numer VIES otrzyma fakturę z 0% podatkiem VAT.

Ustawienie opcji na „nie” powoduje, że klient otrzyma FV z podatkiem 23%, ale w tym wariancie można dodać kod do szablonu drukarni pozwalający klientowi na wybór między stawką 0% i 23%.

Poniżej przykładowy kod takiego przełącznika – należy go dostylować za pomocą CSS:

?{if system.noVatAvailable}
<fieldset style="margin-left: auto;margin-right: auto;width: 200px;">
 <legend>VAT</legend>
 #{Aktualna stawka VAT:} ?{=system.vat}%<br/>
 ?{if system.noVatEnabled}
 <a style="font-weight: bold;text-decoration: underline;" href="?{=system.baseUrl}koszyk/setViesVatEnabled/0">Zmień na ?{=system.vatDefault}%</a>
 ?{else}
 <a style="font-weight: bold;text-decoration: underline;" href="?{=system.baseUrl}koszyk/setViesVatEnabled/1">Zmień na 0%</a>
 ?{endif}
</fieldset>
?{endif}

Przykładowo kod można umieścić w nagłówku:

Eksport klientów – szablon

Eksport listy klientów do pliku jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

Dostępne pola należy wypełnić wg. klucza:

Nazwa: Klienci
Nazwa pobieranego pliku : klienci.csv
Tag systemowy: user-export
W sekcji kod, należy wkleić:
"id";"typ";"firma";"imie";"nazwisko";"telefon";"ulica";"nr - budynku";"nr - lokalu";"kod - pocztowy";"miasto";"nip";"kraj";"korespondencyjne - firma";"korespondencyjne - imie";"korespondencyjne - nazwisko";"korespondencyjne - telefon";"korespondencyjne - ulica";"korespondencyjne - nr - budynku";"korespondencyjne - nr - lokalu";"korespondencyjne - kod - pocztowy";"korespondencyjne - miasto";"email";"data - rejestracji";"punkty";"skąd nas znasz";"id poddrukarni";

?{foreach users user}

"?{=user.id}";"?{if 1 == user.type}Standardowy?{endif}?{if 2 == user.type}Firma?{endif}?{if 3 == user.type}Agencja?{endif}";"?{=user.firma}";"?{=user.imie}";"?{=user.nazwisko}";"?{=user.telefon}";"?{=user.ulica}";"?{=user.nr_budynku}";"?{=user.nr_lokalu}";"?{=user.kod_pocztowy}";"?{=user.miasto}";"?{=user.nip}";"?{=user.country}";"?{=user.korespondencyjne_firma}";"?{=user.korespondencyjne_imie}";"?{=user.korespondencyjne_nazwisko}";"?{=user.korespondencyjne_telefon}";"?{=user.korespondencyjne_ulica}";"?{=user.korespondencyjne_nr_budynku}";"?{=user.korespondencyjne_nr_lokalu}";"?{=user.korespondencyjne_kod_pocztowy}";"?{=user.korespondencyjne_miasto}";"?{=user.email}";"?{=user.data_rejestracji}";"?{=user.punkty}";"?{=user.whereYouKnowUsFrom}";"?{=user.printingHouseId}";

?{endforeach}

Czy w module e-commerce zawarta jest obsługa odbioru płatności?

System obsługuje automatyczne systemy płatności, dzięki którym do druku trafiają jedynie opłacone zamówienia. W przypadku e-płatności (PayU, PayPal) środki na koncie są zaksięgowanie w ciągu kilku minut po złożeniu zamówienia. Istnieje również możliwość płatności w sposób tradycyjny (płatność gotówką lub zwykłym przelewem bankowym) oraz opcja płatności za pobraniem.

Czy w module e-commerce przewidziany jest system do wystawiania faktur?

Tak. System pozwala na automatyczne wystawianie faktur VAT oraz proforma. Daje również możliwość określenia sposobu numeracji faktur i zamówień.

Eksport zamówień – szablon

Eksport listy zamówień do pliku jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

Dostępne pola należy wypełnić wg. klucza:

Nazwa: Zamówienia
Nazwa pobieranego pliku : zamówienia-{dateFrom}-{dateTo}.csv
Tag systemowy: order-group-export
W sekcji kod, należy wkleić:
"nazwa produktu";"nr zamowienia";"status realizacji";"status platnosci";"email - usera";"data wysyłki";"data zamówienia";"data płatności";"cena netto";"cena brutto";"uzyty kod bonusowy";"wartosc kuponu";"rabat agencyjny ( u nas na usera)";"wartosc rabatu";"typ platnosci (online/ przelew)";"tryb i cechy produktu";"nazwa firmy i adres wysylki";"numer listu przewozowego";"waga paczki";
?{foreach orderGroups orderGroup}?{foreach orderGroup.contents order}
"?{=order.productObject.title}";"?{=order.number}";"?{=order.orderStatusTitle}";"?{if orderGroup.paymentAvailable}Niezapłacone?{else}Zapłacone?{endif}";"?{=order.email}";"?{=order.sendDate}";"?{=order.date}";"?{=order.paymentDate}";"?{=order.priceNetto}";"?{=order.priceBrutto}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountTitle}?{endif}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountValue}%?{endif}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountTitle}?{endif}";"?{if order.discountsUsed.first}?{=order.discountsUsed.first.discountValue}%?{endif}";"?{=orderGroup.paymentTypeObject}";"?{foreach order.params param}?{=param.name}: ?{=param.value}?{endforeach}";"?{=order.shipmentData.title}";"?{=order.package.courierReferenceNumber}";"?{=order.package.weight}";
?{endforeach}?{endforeach}

Czy w module e-commerce przewidziana jest integracja z systemami kurierskimi?

Tak. Pozwalająca w łatwy i szybki sposób na wystawienie listów przewozowych na podstawie zamówień, generowanie zbiorczych zestawień oraz śledzenie przesyłek.

Dokument Wydanie zewnętrzne

Możliwość generowania dokumentów „Wydanie zewnętrzne” (WZ) należy włączyć w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień:

wydanie zew1

Tu również można ustawić szablon nazewnictwa dokumentów WZ.

Po włączeniu funkcjonalności, w widokach z zamówieniami na etapie produkcji pojawi się dodatkowy przycisk „wygeneruj wydanie zewnętrzne”, który powoduje wygenerowanie dokumentu WZ.

wydanie zew2

Szablon dokumentu można edytować w secji CMS -> Widoki własne -> Widok wydruku wydania zewnętrznego (pdf)

Błąd Map Google

Aby Google Maps działało po przełączeniu domeny z *.iwareprint.pl na docelową (własną) należy wygenerować klucze Google Maps API i uzupełnić je w sekcji Ustawienia > Ustawienia > Google w polu „Google Maps ID”.

Klucze można wygenerować tutaj:

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

Można też posłużyć się jednym z wielu dostępnych w internecie poradników: link

 

 

Tagi: google maps, mapy google, mapa, mapy

Czy w module e-commerce zawarty jest system zarządzania treścią (CMS) do obsługi sklepu?

Tak. Zarówno zarządzanie stroną www (CMS), jak i wsparcie pozycjonowania (SEO). Brak ograniczeń w edycji layoutu strony dzięki dostępowi do plików CSS, zarządzanie artykułami,  podstronami oraz banerami.

Czy iwarePRINT umożliwia sprzedaż zagranicą?

Tak. Umożliwia to integracja z VIES, możliwość przetłumaczenia sklepu na dowolny język oraz opcji stosowania innych walut niż Złoty.

Jaki kraj powinienem wybrać w ustawieniach sprzedaży międzynarodowej?

W zależności od tego z jakiego kraju jest firma widniejąca na fakturze (z jakiego kraju wysyłany jest produkt), taki kod kraju należy wybrać. Przykładowo – drukarnia główna jest w Polsce i to ona widnieje na fakturze dla klienta, należy wybrać PL. Jeśli drukarnia będzie wysyłać produkty z Wielkiej Brytanii, należy ustawić GB.

Sumowanie rabatów

Domyślnie rabaty się nie sumują, klient otrzymuje jeden najwyższy upust.

Można to zmienić w sekcji: Ustawienia -> Ustawienia rabatów: sumowanie rabatów według grup.

Przykładowo jeśli ustawimy rabaty:

1) kod produkt 20%

2) na użytkownika 10%

I ustawimy, że będą one w osobnych grupach numerycznych (np grupa rabatów produkt jako #2, a pozostałe grupy jako #1), to grupy z różnymi numeracjami będą się sumować.

W konsekwencji klient uzyska 30% rabatu.

Jak ustalany jest kurs walut na fakturze przy sprzedaży międzynarodowej?

Kurs widniejący na fakturze pobierany jest automatycznie z dnia poprzedzającego jej wystawienia, z tabel NBP. Na fakturze wyświetla się informacja:

Kurs waluty GBP: 5,7170 Tabela nr xxx/A/NBP/xxxx z dnia xxxx-xx-xx

Od czego zależy język i waluta na fakturze dla klienta?

Język faktury i waluta są zależne od języka i waluty drukarni, w której zostało złożone zamówienie. Np. drukarnia główna jest w języku polskim i walucie PLN, reseller w języku angielskim i walucie Euro, to jeśli zamówienie zostanie złożone w resellerze, faktura będzie wystawiona w języku angielskim i w walucie Euro.

Limit kwotowy w płatnościach terminowych

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia płatności terminowych dodana została możliwość zdefiniowania limitu kwotowego nieopłaconych zamówień względem użytkownika.

 

Czym jest VIES?

VAT Information Exchange System (VIES) – elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów zarejestrowanych na terenie UE (za link).

System VIES pozwala na weryfikację numerów podatkowych, aby potwierdzić czy to dostawca usług, czy odbiorca powinien rozliczyć VAT. Stosowany jest przy sprzedaży w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Czy VIES muszę włączyć w systemie?

Tak. Ścieżka dostępu to:

Ustawienia → Ustawienia → Sprzedaż międzynarodowa

W widoku rejestracji użytkownika pojawia się dodatkowy element: Kraj.

Pole NIP służy do wprowadzania numerów podatkowych. Numery VIES należy wpisywać bez kodu kraju, np.: dla Wielkiej Brytanii:

GB 109641867

podczas rejestracji wpisujemy jako:

109641867

Numery są sprawdzane pod kątem poprawności jak i rejestracji w bazie VIES. Spełnienie obu warunków pokazuje komunikat:

Numer NIP jest prawidłowy i jest zarejestrowany w bazie VIES.

Wyświetlanie wartości rabatu na FV

Aby wyświetlić wartość rabatu na fakturze VAT należy posłużyć się zmienną:

?{=invoice.orderGroup.discountPrice}

Minimalna długość numeru faktury

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> zakładka „ustawienia główne” dodana została opcja „Minimalna długość numeru głównego faktury”, która pozwala na zdefiniowanie ilości miejsc w numeracji faktur.

Przykładowo, wpisanie wartości 5 oznacza, że faktury będą się generować z pięcioma pozycjami:

taki format:

FV/{numer}/{miesiac}/{rok}

wygeneruje taki numer:

FV/03012/01/2017

Jak mogę wysłać przypomnienie o dokonaniu zapłaty klientowi?

Przycisk Wyślij przypomnienie o zapłacie dostępny jest na ekranie szczegółów danego zamówienia.

przyciskprzypomnienie

Eksport zestawienia faktur VAT – szablon

Eksport zestawienia faktur VAT do pliku jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

Dostępne pola należy wypełnić wg. klucza:

Nazwa: zestawienie faktur
Nazwa pobieranego pliku : faktury od {dateFrom} do {dateTo}.pdf
Tag systemowy: invoice-export

W sekcji kod, należy wkleić:
<!DOCTYPE html>
<!-- #PDF PAGE HEADER
<div style="float: right">
 ?{=dateFrom} - ?{=dateTo}
 </div>
 Zestawienie faktur sprzedaży krajowej za okres
 <br/>
 
 
 ?{=system.settings.nazwa}
 <br />
 
 #{ul.} ?{=system.settings.ulica} ?{=system.settings.nr-budynku}
 ?{if system.settings.nr-lokalu}
 / ?{=system.settings.nr-lokalu},
 ?{endif} ?{=system.settings.kod-pocztowy} ?{=system.settings.miasto}
 <br />
 #{NIP}: ?{=system.settings.nip}
 
 
 
 

 

-->
<!-- #PDF PAGE FOOTER
Strona {page} / {pagesCount}
-->
<html>
 <head>
 <title>${system.settings.nazwa}</title>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 
 <script src="?{=system.baseUrl}js/bower_components/angular/angular.js" type="text/javascript"></script>

 </head>
 <body>
 
 
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th>
 Lp.
 </th>
 <th>
 Kontrahent
 </th>
 <th>
 Numer faktury
 </th>
 <th>
 Data sprzedaży
 </th>
 <th>
 Data wystawienia faktury
 </th>
 <th>
 Wartość netto
 </th>
 <th>
 VAT
 </th>
 <th>
 Wartość brutto
 </th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 ?{foreach invoices.entries entry}
 <tr ?{if entry.odd}class="odd"?{endif}>
 <td>
 ?{=entry.position}
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.clientAddressData.name}
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.number}
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.sellDateObject.dateCutToDays}
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.generationDateObject.dateCutToDays}
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.orderGroup.summary.nettoPrice}
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.orderGroup.firstOrder.vat}%
 </td>
 <td>
 ?{=entry.value.orderGroup.summary.bruttoPrice}
 </td>
 </tr>
 ?{endforeach}
 
 </tbody>
</table>
<br/>
<div class="summary">
 Ilość dokumentów w zestawieniu : ?{=invoices.count}<br/>
Całkowita kwota sprzedaży Netto : ?{=summary.nettoPrice}<br/>
Całkowita kwota sprzedaży Brutto : ?{=summary.bruttoPrice}<br/><br/><br/>
sporządzono dnia : ?{=system.date.dateCutToDays}<br/><br/>
zgodność ze stanem faktycznym <br/><br/><br/>
....................................... 
</div>

<style>
 html,body,div,span,applet,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,a,abbr,acronym,address,big,cite,code,del,dfn,em,font,img,ins,kbd,q,s,samp,small,strike,strong,sub,sup,tt,var,b,u,i,center,dl,dt,dd,ol,ul,li,form,label,table,caption,tbody,tfoot,thead,tr,th,td{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;font-size:100%;vertical-align:baseline;background:transparent}body{line-height:1}ol,ul{list-style:none}blockquote,q{quotes:none}blockquote:before,blockquote:after,q:before,q:after{content:'';content:none}:focus{outline:0}ins{text-decoration:none}del{text-decoration:line-through}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}
</style>
 <style>
 thead {display: table-row-group;}
 .summary {
 font-size: 23px;
 }
 
 td {
 padding: 10px;
 }
 .odd td {
 background: #eee; 
 }
 body {
 width: 1024px;
 font-size: 16px;
 }
 table{
 width: 100%;
 }
 </style>
 
 </body>
</html>

Eksport maili klientów z newslettera – szablon

Eksport maili klientów z newslettera jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

 

Format należy wypełnić następująco:

Nazwa: mailing

Nazwa pobieranego pliku: mailing.csv

Tag systemowy: user-export

 

W sekcji kod:

?{foreach mailingUsers user}

„?{=user.email}”

?{endforeach}

 

 

Jednolity plik kontrolny – szablon eksportu

Eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego jest możliwy po dodaniu szablonu eksportu w sekcji Ustawienia -> Formaty eksportów.

 

Format należy wypełnić następująco:

Nazwa: jpk_vat

Nazwa pobieranego pliku: jpk_vat_WEB_{dateFrom}_-_{dateTo}.xml

Tag systemowy: invoice-export

 

W sekcji kod:

<-?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?->
<tns:JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
xmlns:tns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<tns:Naglowek>
<tns:KodFormularza kodSystemowy="JPK_VAT (3)" wersjaSchemy="1-1">JPK_VAT</tns:KodFormularza>
<tns:WariantFormularza>3</tns:WariantFormularza>
<tns:CelZlozenia>0</tns:CelZlozenia>
<tns:DataWytworzeniaJPK>?{=dateTo}T17:00:00Z</tns:DataWytworzeniaJPK>
<tns:DataOd>?{=dateFrom}</tns:DataOd>
<tns:DataDo>?{=dateTo}</tns:DataDo>
<tns:NazwaSystemu>iWarePrint 2.0</tns:NazwaSystemu>
</tns:Naglowek>
<tns:Podmiot1>
<tns:NIP>NR NIP</tns:NIP>
<tns:PelnaNazwa>Nazwa</tns:PelnaNazwa>
<tns:Email>e-mail</tns:Email>
</tns:Podmiot1>
?{foreach invoices.entries entry}
<tns:SprzedazWiersz>
<tns:LpSprzedazy>?{=entry.position}</tns:LpSprzedazy>
<tns:NrKontrahenta>?{if entry.value.client.taxIdNo != null}?{=entry.value.client.taxIdNo}?{else}Brak?{endif}</tns:NrKontrahenta>
<tns:NazwaKontrahenta>?{=entry.value.clientAddressData.nameXml}</tns:NazwaKontrahenta>
<tns:AdresKontrahenta>?{=entry.value.clientAddressData.addressLine}</tns:AdresKontrahenta>
<tns:DowodSprzedazy>?{=entry.value.number}</tns:DowodSprzedazy>
<tns:DataWystawienia>?{=entry.value.generationDateObject.dateCutToDays}</tns:DataWystawienia>
<tns:K_10>0</tns:K_10>
<tns:K_11>0</tns:K_11>
<tns:K_12>0</tns:K_12>
<tns:K_13>0</tns:K_13>
<tns:K_14>0</tns:K_14>
<tns:K_15>0</tns:K_15>
<tns:K_16>0</tns:K_16>
<tns:K_17>0</tns:K_17>
<tns:K_18>0</tns:K_18>
<tns:K_19>?{=entry.value.orderGroup.summary.netto}</tns:K_19>
<tns:K_20>?{=entry.value.orderGroup.summary.vatPrice.netto}</tns:K_20>
<tns:K_21>0</tns:K_21>
<tns:K_22>0</tns:K_22>
<tns:K_23>0</tns:K_23>
<tns:K_24>0</tns:K_24>
<tns:K_25>0</tns:K_25>
<tns:K_26>0</tns:K_26>
<tns:K_27>0</tns:K_27>
<tns:K_28>0</tns:K_28>
<tns:K_29>0</tns:K_29>
<tns:K_30>0</tns:K_30>
<tns:K_31>0</tns:K_31>
<tns:K_32>0</tns:K_32>
<tns:K_33>0</tns:K_33>
<tns:K_34>0</tns:K_34>
<tns:K_35>0</tns:K_35>
<tns:K_36>0</tns:K_36>
<tns:K_37>0</tns:K_37>
<tns:K_38>0</tns:K_38>
<tns:K_39>0</tns:K_39>
</tns:SprzedazWiersz>
?{endforeach}
<tns:SprzedazCtrl>
<tns:LiczbaWierszySprzedazy>?{=invoices.count}</tns:LiczbaWierszySprzedazy>
<tns:PodatekNalezny>?{=summary.vatPrice.netto}</tns:PodatekNalezny>
</tns:SprzedazCtrl>

</tns:JPK>

 

Zmiana ceny zlecenia

Cenę zlecenia można zmienić wyłącznie w nieopłaconym zamówieniu. W widoku zlecenia należy kliknąć w przycisk „zmień” widoczny obok ceny zlecenia:

Modyfikatory realizacji

Modyfikatory realizacji pozwalają na zmianę terminu realizacji dla konkretnej kombinacji parametrów.

Funkcjonalność znajduje się w sekcji Ustawienia -> Modyfikatory realizacji.

Jak wyświetlić galerię w produkcie?

Żeby galeria wyświetlała się w produkcie należy:

1) utworzyć galerię w sekcji: CMS -> Galeria produktów.

Dwa pierwsze obrazki to najczęściej (zależnie od szablonu) ikony produktu, kolejne obrazki będą się wyświetlać w galerii w produkcie.

2) w edycji danego produktu w informacjach dodatkowych należy dodać element „galeria”. Pole tag należy pozostawić puste.

3) w edycji danego produktu w zakładce ‚galeria’ należy wybrać, która galeria z dostępnych ma być wyświetlana w tym produkcie.

Gdzie mogę utworzyć i przydzielić dodatkowe statusy druku?

W module e-commerce dostępny jest jeden uniwersalny status –  w druku. Jest to status nadawany każdemu zleceniu, które przejdzie etap prepress i nie zostało jeszcze wysłane. Tworzenie i nadawanie dodatkowych statusów dla produktów, jak np. impozycja czy gilotyna – oraz zarządzanie nimi – dostępne jest w module Produkcja.

Integracja z FreshMail jako rozszerzenie

Wtyczka Freshmail po włączeniu eksportuje wszystkich klientów drukarni i dodaje ich do listy na Freshmail. Do każdego z klientów jednorazowo wysyłana jest prośba o zgodę na zapisanie do listy.

Nowo zarejestrowani klienci, którzy wyrazili zgodę na zapisanie do newslettera zostaną dopisani do listy przy pierwszym logowaniu w serwisie.

 

 

Czy mogę zdefiniować jakie typy plików klient może dodawać do zamówień?

Dozwolone pliki można definiować w:

Ustawienia → Dozwolone typy plików do zamówień

Rozszerzenia należy dodawać bez znaku kropki (np.: jpg)

Kalendarz dni wolnych

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania dni wolnych, w sekcji Ustawienia -> Dni wolne.

Funkcjonalność ta posiada dodatkowo możliwość wyświetlania komunikatu na stronie sklepu, z możliwością zdefiniowania ile dni wcześniej ma się on wyświetlać.

Aby wyświetlić komunikat należy w wybranym widoku wkleić kod:

?{foreach system.nonWorkingDaysManager.notifications notification}
<div style="color: red">?{=notification.title}, ?{=notification.message}, ?{=notification.year}-?{=notification.month}-?{=notification.day}</div>
?{endforeach}

Dodatkowo, datę realizacji produktu z uwzględnieniem zdefiniowanych dni wolnych w widoku koszyka można wyświetlić za pomocą kodu:

?{=element.realizationObject.date}

Tłumacznie języka drukarni głównej

Możliwość tłumaczenia języka drukarni została dodana do menu:

Ustawienia → Główna drukarnia → Tłumaczenie.

W tym widoku najlepiej wyeksportować wygenerowany przez system słownik z frazami do pliku CSV. Po przetłumaczeniu zwrotów należy słownik zaimportować. Tłumaczenie zastąpi aktualny język drukarni.

Proof cyfrowy

Funkcjonalność ta pozwala na przesłanie klientowi cyfrowego proofa do zlecenia. Można ją włączyć w sekcji:

Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień: Proof – włączone tak/nie

Gdy klient wgra plik do zlecenia, to w Managerze plików w panelu administracyjnym  – tam gdzie się pobiera i akceptuje bądź odrzuca pliki klienta, pojawi się opcja wgrania proofa.

proof

Klient widzi proof w danym zleceniu w panelu klienta i może go tam zaakceptować.

Jak mogę wysłać klientowi przypomnienie o wgraniu plików do zlecenia?

Przycisk “Wyślij przypomnienie o wgraniu plików” dostępny jest na ekranie menedżera plików w zleceniu. Ścieżka:

Szczegóły wybranego zamówienia →  Otwórz managera plików

przyciskprzypomnienie1

Google reCAPTCHA

reCAPTCHA

Akutalizacja Google reCAPTCHA do nowszej wersji polega na uzupełnieniu pól w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Google:

ReCaptcha Site Key

ReCaptcha Secret Key

Można je wygenerować na stronie: https://www.google.com/recaptcha/admin

 

W formularzu należy wybrać reCAPTCHA V2 i skopiować klucze które wyświetlą się w kolejnym kroku.

Formularze własne

W formularzach własnych został dodany checkbox „captcha”, który ją włącza. W widoku formularza trzeba też dodać odpowiedni kod:

${system.captcha}

Wkleja on captchę do formularza.

Warianty cache

Włączenie funkcji Warianty cache pozwala na zapamiętywanie przez serwer kombinacji wariantów produktów wariantowych, co skraca czas wyliczania ceny.

Cache można włączyć w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> karta Ustawienia główne -> Warianty cache.

Efekty będą zauważalne po pewnym czasie – dane kombinacje wariantów muszą najpierw zostać „przeklikane”, by cache mógł się zbudować.

Łączenie kilku zamówień w jedno

Aby połączyć ze sobą zamówienia, należy wejść w szczegóły danego zamówienia (przykładowa ścieżka: Zamówienia->Wszystkie->Szczegóły (ostatnia kolumna)).

Tam nad podsumowaniem znajdziemy taki oto przycisk:

Po jego kliknięciu będziemy mogli wybrać z jakim innym zamówieniem danego klienta chcemy połączyć zamówienia w jedno.
Nie można przyłączać zamówień:
– innego użytkownika, innej waluty, innej drukarni
– podzleconych,
– wysłanych,
– z innym statusem płatności (opłaconych z nieopłaconymi)
– mających nieopłaconą płatność terminową
– mających wystawioną fakturę

Fakturowanie zbiorowe

W systemie jest możliwość ustawienia fakturowania zbiorczego dla wybranej grupy klientów.

 

W tym celu należy stworzyć grupę klientów (Klienci -> Grupy klientów -> Dodaj), a następnie dodać do niej odpowiednich klientów (Klienci -> Klienci -> Kolumna „Grupy” -> Edytuj).

 

Następnie ustawienia Fakturowania zbiorczego znajdziemy w Ustawienia -> Ustawienia faktur zbiorczych, gdzie możemy ustawić okres fakturowania (aktualnie dostępne: na tydzień oraz na miesiąc).

Edycja danych na fakturze

Aby klient mógł edytować dane na fakturze przed jej wystawieniem, należy dodać kod:

?{=orderGroup.invoiceUpdateFormWidget.viewResult}

do szablonu drukarni, w pętli z zamówieniami.

W tym celu należy edytować szablon drukarni oraz odnaleźć Widok „Lista zamówień w panelu klienta” w sekcji Panel klienta oraz umieścić podany wyżej kod w odpowiednim miejscu.

Można go umieścić na przykład obok tagu „orderGroup.invoiceInfoWidget.viewResult”.

Wtedy klient będzie mógł edytować swoje dane na fakturę wchodząc w szczegóły zamówienia.

 

Nazwy zleceń

Do systemu dodano możliwość przypisania nazwy do danego zlecenia.

Aby nadać zleceniu nazwę, należy je otworzyć oraz kliknąć w przycisk:

A następnie wpisać dowolną nazwę. W ten sposób nazwa zlecenia będzie widoczna przy nim w każdym możliwym miejscu.

 

W Panelu Klienta został dodany formularz do ustawienia nazwy zlecenia – jest on w standardowych szablonach 6 i 7.

Jeżeli ktoś edytował własny szablon to odpowiedni ku temu kod:

?{=order.widget.customTagForm}

 

W panelu klienta pojawił się też input do filtrowania zamówien – również w szablonach 6 i 7, a kod na to:

?{=tags.orderFilter}

 

Zakładka Klienci – aktualizacja

W zakładce “Klienci” pojawiła się możliwość ustawienia płatności terminowych. Sekcja Klienci > wybierz klienta z listy, klikając w “Szczegóły”. W widoku klienta znajdziesz nowy tab “Płatności terminowe”. Możesz w tym miejscu ustawić płatności terminowe dla tego konkretnego klienta.

Drugą nowością jest funkcja dodania rabatu. Tak samo jak wyżej, interesuje nas widok klienta. Znajdziesz tam “Rabat/punkty”. W tym miejscu dodasz rabaty użytkownika, a także możesz zobaczyć listę tych rabatów i edytować je. Ponadto włączysz lub wyłączysz tutaj konto bonusowe.

Najwięcej zmian zostało wprowadzonych w “Zamówienia”.

Dodane zostały nowe filtry:

  • numer zamówienia

  • zlecenia/produkty

  • data zamówienia

  • data wysyłki

  • status

Przy każdej kolumnie jest lupa, po kliknięciu na nią wpisujemy numer zamówienia, datę itd. Możliwe jest stosowanie kilku filtrów na raz, np. chcesz znaleźć zamówienie klienta na kalendarze (filtr – produkt) z dnia 24 (wpisujesz 24 w – data zamówienia), które ma status “opłacone”. Nie musimy znać całej daty zamówienia. Możesz wyszukać zamówień np. tylko wpisując rok, dany dzień.