Moduł handlowca

Moduł handlowca

Czym jest Moduł Handlowca i za co odpowiada?

To nowoczesny CRM przeznaczony dla przedstawicieli handlowych firm z branży poligraficznej oraz ich kadry zarządzającej.

Możliwości dla przedstawiciela w Panelu Handlowca:

 • Tworzenie ofert handlowych, przeglądanie historii ofert i sprzedaży.
 • Sprzedaż i prowizja z ostatnich 30 dni dla drukarni i handlowców.
 • Przejrzysty system rabatów i prowizji.
 • Dodawanie Klientów i przypisywanie Klientów do handlowca.
 • Integracja ze skrzynką pocztową.
 • Kalendarz przypominający o zdarzeniach.
 • Lista zadań („to-do”) , notatki.
 • Rozbudowane statystyki.
 • Klonowanie ofert.

Właściciel, osoba zarządzająca przedstawicielami handlowymi, ma dostęp do:

 • Rozbudowanych statystyk porównawczych handlowców.
 • Danych sprzedażowych.
 • Informacji o rabatach, prowizjach, ilościach wysyłanych ofert i sfinalizowanych transakcjach.
 • Listy klientów i ich niezbędnych danych.
 • Oceny faktycznej skuteczności danego handlowca, oraz jego udział w sprzedaży.

Dostęp do wszystkich zamówień klientów handlowca

Dostęp do wszystkich zamówień danego klienta jest dostępne w Panelu handlowca w przypadku, gdy ten użytkownik został pozyskany przez danego handlowca. W sytuacji gdy znów złoży zamówienie – będzie ono widoczne w Panelu handlowca.

Prowizja dla handlowca od każdego kolejnego zamówienia danego klienta

Aby aktywować prowizję od kolejnych zamówień danego klienta, należy przejść do sekcji Ustawienia->Ustawienia->Ustawienia główne.

Tam znajdziemy dwie pozycje:

(beta) Handlowiec – stała prowizja od zamówień – włączona – odpowiada za włączenie funkcjonalności

(beta) Handlowiec – stała prowizja od zamówień – wartość procentowa – odpowiada za domyślą wartość prowizji

Handlowcowi przysługuje prowizja od kolejnego zamówienia danego klienta, jeżeli pierwsze zamówienie danego klienta pochodziło od danego handlowca.

W przypadku złożenia takiego zamówienia z prowizją stworzy się rekord w sekcji Marketing->Stała prowizja handlowców. Tym miejscu można dowolnie dodawać, zmieniać bądź wyłączać prowizje od danego klienta.

 

 

Ile kosztuje moduł handlowca?

Moduł handlowca to koszt 250 zł netto miesięcznie. Niezbędne jest posiadanie modułu bazowego – e-commerce. Dla klientów z pełnym pakietem modułowym za 999 zł, moduł handlowca jest gratis.

Pierwsze kroki w module handlowca

Po uruchomieniu modułu należy utworzyć w systemie pracownika (odsyłacz do filmu instruktażowego), któremu przypiszemy rolę handlowca.

W panelu administracyjnym, w menu pracownicy, klikając w danego pracownika możemy ustalić maksymalne rabaty w postaci wartości procentowych, na jakich dany handlowiec może operować. Rabaty ustala się dla każdego produktu i handlowca osobno.

W menu pracownika-handlowca można przypisać do niego istniejących klientów drukarni. W widoku pokazane są również indywidualne statystyki.

Do modułu loguje się z adresu:

domena_drukarni.pl/admin

podając w polu „login” e-mail handlowca (np. mail_handlowca@domena.pl), pole „hasło” uzupełniamy zdefiniowanym wcześniej dla pracownika hasłem.

Po zalogowaniu warto przede wszystkim skonfigurować pocztę i ustawienia ofert. Aby przejść do ustawień, należy kliknąć symbol koła zębatego w belce sekcji skrzynki pocztowej.

Dla poczty można ustawić wysyłanie (SMTP) i odbieranie maili (IMAP), stopkę oraz zakładki, które mają się znajdować w elemencie poczty.

Ustawienia ofert zawierają format numeracji i typ wyświetlania kwot w ofercie (brutto, netto, obie).

Kto dodaje w systemie nowego handlowca?

Nowego handlowca dodaje administrator systemu po dodaniu nowego pracownika i przypisaniu mu roli handlowca w menu Pracownicy → Zarządzaj.

Jak dodać nowego klienta poprzez moduł handlowca?

Nowego klienta można dodać klikając przycisk “+Dodaj klienta” i wybierając zakładkę “dodaj nowego”. W zakładce “przypisz istniejącego” istnieje możliwość przypisania istniejącego już klienta drukarni głównej do danego handlowca.

Tworzenie oferty w module handlowca

Tworzenie oferty można rozpocząć na ekranie głównym, klikając przycisk “Zamówienie/Oferta” lub po wybraniu klienta klikając ten sam przycisk. Tworzenie oferty można również rozpocząć klikając ikonę “+” w sekcji “Oferta”.

Aby oferta była kompletna, należy wybrać klienta (jeśli rozpoczynaliśmy na ekranie klienta, jest on już “wybrany”), wybrać produkt i jego parametry z listy. Pojawi się wtedy element z suwakiem, zawierający następujące elementy:

 • Rabat (przedstawiony zarówno w postaci kwoty, jak i wartości procentowej).
 • Prowizja handlowca (przedstawiona zarówno w postaci kwoty, jak i wartości procentowej).
 • Cena dla klienta (na środku pod suwakiem).
 • Dwie wartości graniczne kwoty zamówienia w obrębie których można operować rabatem oraz prowizją (poniżej, po lewej i prawej stronie suwaka).

Za pomocą suwaka ustalamy cenę dla klienta, która zmienia wartości rabatu i prowizji. Można również wpisać z klawiatury wartość rabatu lub prowizji kwotowo lub procentowo, co spowoduje automatyczne przeliczenie ceny końcowej.

Do oferty można dodać usługi dodatkowe, np. tworzenie projektu, i ująć ich koszt w wycenie.

Wycena może składać się z jednego lub kilku produktów. Kolejne produkty dodajemy klikając przycisk “+ Dodaj kolejny produkt” lub za pomocą ikony klonowania produktu w belce danej pozycji.

Na koniec należy sprawdzić dane do dostawy i faktury oraz określić sposób wysyłki. Rodzaj wysyłki wybiera się z listy zdefiniowanych w drukarni wysyłek. Jej koszt zostaje uwzględniony w ofercie.

Na tym etapie możemy ofertę zapisać, zapisać i wysłać do danego klienta lub od razu złożyć zamówienie w jego imieniu.

 

Klonowanie oferty w module handlowca

Po zapisaniu oferty można ją duplikować przyciskiem “sklonuj”. Klonowanie pozwala na szybkie utworzenie niezależnej kopii oferty celem wprowadzenia modyfikacji lub utworzenia jej nowego wariantu. Sklonowana oferta posiada swój własny numer.

Edycja szablonu PDF oferty (Moduł Handlowca)

Wygląd pliku PDF z ofertą (Moduł Handlowca) można edytować w:

CMS -> Widoki własne -> Widok oferty (pdf)

 

Zamówienia w module handlowca

W elemencie “Zamówienia” można sprawdzić status i etap realizacji złożonych zamówień klikając przycisk “otwórz”. Do zamówień można wgrywać pliki bezpośrednio z panelu handlowca.

Proces produkcyjny w Module Handlowca

Po wysłaniu oferty klientowi, ten otrzymuje e-mail z linkiem do panelu, w którym może przejrzeć dostępne dla niego oferty. Po zweryfikowaniu może ofertę zakceptować – zostaje ona wtedy przekształcona w zamówienie. Klient dostaje informację o złożeniu zamówienia i trafia ono do realizacji do drukarni głównej. Dalsze etapy są identyczne, jak przy zwykłym zamówieniu.

Po wysłaniu oferty można ją anulować w szczegółach oferty → przycisk „Usuń”. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta i przekształceniu jej w zamówienie anulacja nie jest już możliwa.

 

Czy w module handlowca mogę tworzyć inne produkty niż te, które występują w drukarni matce?

Nie. Handlowiec może tworzyć oferty stworzone tylko z produktów dostępnych w jego drukarni.

Moduł Handlowca – powiadomienie o nowym użytkowniku

Zdarzenie mailingowe „Handlowiec dodał nowego użytkownika” umożliwia powiadomienie klienta o założeniu konta w sklepie przez handlowca.

W mailu z podłączonym zdarzeniem może użyć przykładowej treści:

 

Witaj ?{=mail.user.name} ?{=mail.user.email}

Twoje hasło to {password}

 

 

Czy moduł handlowca uwzględnia rabat nadany klientowi przez drukarnie matkę?

Tak, system uwzględnia największy z rabatów przyznanych klientowi przez drukarnię matkę.

Gdzie zmienię wartość maksymalnego rabatu?

W panelu administracyjnym, w menu pracownicy, klikając w danego pracownika możemy ustalić maksymalne rabaty w postaci wartości procentowych, na jakich dany handlowiec może operować. Rabaty ustala się dla każdego produktu i handlowca osobno.

Lista zadań („to do” list) w module handlowca

Lista zadań pozwala dodawać nowe zadania do wykonania, oznaczać je jako ukończone i usuwać. Lista zadań jest dostępna wyłącznie w widoku głównym.

Produkt niestandardowy w Module Handlowca

Korzystając z wpisywanych parametrów tekstowych można, w Module handlowca, stworzyć w prosty sposób „Produkt niestandardowy”.

Oto czynności, które należy wykonać:

 1. Utworzyć parametr wpisywany – http://help.iwareprint.pl/faqs/wpisywane-parametry-tekstowe/
 2. Utworzyć nowy produkt – tworzony produkt powinien opierać się na kalkulatorze excel
 3. W zakładce parametry tego produktu wybrać utworzony w punkcie 1 parametr:parametryTu, na przykładzie, parametrem wpisywanym jest „Parametry produktu” oraz dodatkowo parametr „Nakład”. Jeśli w produktach zawsze występuje jakiś inny stały parametr, to można go również wprowadzić, ale nie jest to niezbędne. Można też zrobić kilka parametrów wpisywanych dla lepszej czytelności.
 4. Podłączyć kalkulator do produktu. W przykładowym produkcie cena produktu zawsze wynosi 1 zł netto (pobierana jest z kalkulatora), a cenę produktu wpisujemy jako „usługę dodatkową” w momencie przygotowywania oferty:oferta
 5.  

 6. Zamówienie złożone z takiej oferty trafia w standardowy sposób do systemu:
  zamowienie
 7.  

 8. I jest widoczne na FV w ten sposób:

  fv

 

 

Poczta w module handlowca

Poczta posiada typowe funkcjonalności skrzynki pocztowej – odbieranie i wysyłanie maili, obsługa załączników, zakładki, wbudowaną wyszukiwarkę, etc.

Po wybraniu klienta w elemencie poczty filtrowane są i wyświetlane wiadomości dotyczące tylko danego klienta. W widoku danego klienta, widoczny jest element “notatki”, który pozwala na dodawanie notatek związanych z danym klientem. Dodawanie w tym widoku wydarzeń do kalendarza automatycznie przypisuje aktualnego klienta do wpisu.

Kliknięcie elementu koła zębatego pokaże dostępne ustawienia dla poczty oraz dla ofert.

 

Kalendarz w module handlowca

Kalendarz pozwala na dodawanie i usuwanie wydarzeń w kalendarzu. Wydarzenia można przypisywać do poszczególnych klientów. Standardowo wydarzenia są przyporządkowane są do całego dnia, ale zakres godzin można zmieniać w widoku szczegółowym konkretnego dnia.

Historia w module handlowca

Zakończone zamówienia można przenieść do archiwum klikając przycisk “do historii”.

Statystyki w module handlowca

Handlowiec bezpośrednio w swoim panelu może podejrzeć statystyki sprzedażowe, uwzględniające sprzedaż, prowizję, rabaty, wysłane oferty, itp.

Sprzedaż i prowizja z ostatnich 30 dni w module handlowca

W górnej belce panelu handlowca wyświetlają się indywidualne statystyki sprzedaży i prowizji z ostatnich 30 dni. Aby wyświetlić kwoty netto i brutto, należy najechać kursorem na daną wartość.

 

Klonowanie zamówień w module Handlowiec

Wdrożono klonowanie zamówień w Module Handlowca. W Panelu Handlowca dodana została możliwość sklonowania oferty. Po kliknięciu “Sklonuj” zamówienie kopiuje się jako nowa oferta. Można ją później modyfikować np. zmieniać parametry, kontrahenta.