Moduł podzlecania

Moduł podzlecania

Czym jest moduł podzlecania i za co odpowiada?

Moduł Podzlecania pełni dwie zasadnicze funkcje: umożliwia udostępnianie własnych produktów innym drukarniom oraz zaciąganie do systemu produktów podwykonawcy i zlecanie ich produkcji.

Moduł Podzlecania jest przeznaczony dla tych drukarni i agencji reklamowych oraz ich partnerów biznesowych, które outsourcują procesy produkcyjne, a także dla tych, którzy współpracują lub chcieliby współpracować z innymi drukarniami oferując ich produkty na swoim portalu, jako własne, i odwrotnie. To również rozwiązanie dla agencji oraz drukarni, które chcą zwiększyć zakres usług bez konieczności inwestowania w nowe maszyny.

Moduł Podzlecania w szczególności:

 • automatyzuje podzlecanie druków i gadżetów reklamowych
 • porządkuje oraz skraca czas obsługi zleceń realizowanych u podwykonawców
 • organizuje wszystkie niezbędne dane do zamówienia bezpośrednio w Twoim panelu
 • informuje o opłaceniu zamówienia i automatycznie przekazuje zlecenia na produkcję podwykonawcy
 • wszystkie etapy zamówienia pozostają pod Twoja kontrolą – masz wgląd w poszczególne procesy realizacji zlecenia, aż do jego wysyłki

Gdzie mogę sprawdzić listę dostępnych Drukarni/Agencji, które udostępniają swoje produkty w Module Podzlecania?

Najlepiej sprawdzić na stronie http://podzlecdruk.pl/
Lista dostępnych produktów widoczna jest również w systemie przy korzystaniu z Modułu Podzlecania.

Jak uruchomić moduł podzlecania?

Jeśli posiadasz system iwarePRINT, to Moduł Podzlecania możesz aktywować w zakładce Abonament (ścieżka Ustawienia -> Abonament). Po aktywowaniu Modułu należy wpisać swoje dane kontaktowe (ścieżka Ustawienia -> Ustawienia Podzlecania).

Jeśli jeszcze nie posiadasz własnego systemu, to możesz go założyć na stronie http://iwareprint.pl/

Po aktywacji modułu podzlecania należy uzupełnić dane w zakładce Ustawienia Podzlecania (ścieżka: Ustawienia -> Ustawienia Podzlecania) – należy uzupełnić numer telefonu, adres @ do kontaktu oraz nazwę Twojej drukarni.

Po aktywacji modułu podzlecania, każdy klient iwarePRINT w swoich produktach uzyskuje dostęp do opcji udostępniania i podzlecania produktów. Wybranie opcji podzlecania wyświetli wszystkich podwykonawców udostępniających dany typ produktu.

 

Krótki film instruktażowy:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)

 

Typ produktu

Typ produktu, to uniwersalna kategoria produktu i służy do tego, by kontrahenci mogli zidentyfikować produkt, gdy będą podzlecać swoje w innej drukarni. System automatycznie dopasowuje “typ produktu” po nazwie, ale warto go zweryfikować.

Typ produktu znajduje się w sekcji edycji produktu, zakładka „nazwa i opis””

 

 

Krótki film instruktażowy:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)

Udostępnianie produktów

Produkty z własnej oferty można udostępnić innym drukarniom, zarówno produkty wariantowe jak i kalkulowane.

W sekcji Asortyment, po kliknięciu w nazwę produktu, rozwinie się belka ze szczegółami produktu:

Po zaznaczeniu “udostępnij produkt” pojawi się lista opcji:

Sposób akceptacji – z potwierdzeniem lub bez. Z potwierdzeniem oznacza, że gdy ktoś będzie chciał podzlecić ten produkt, najpierw podwykonawca musi zaakceptować prośbę.

Domyślny rabat – domyślny rabat dla wszystkich. Rabaty indywidualne można ustawić po rozwinięciu produktu jako podwykonawca – pojawi się lista zleceniodawców i tam ustawia się osobne rabaty dla każdego ze zleceniodawców. Rabaty te się nie sumują.

Domyślny termin płatności – ustawienie wartości większej niż 0 aktywuje płatności terminowe dla danego produktu. Wartość 0 (zero) oznacza konieczność opłacania z góry, każde z zamówień osobno.

Opis – opis.

Po ustawieniu tych opcji należy kliknąć “Zapisz”.

 

Krótki film instruktażowy o tym, jak udostępniać produkty:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)

 

 

Udostępniłem produkty a następnie wyłączyłem moduł Podzlecania, czy moje produkty będą dalej widoczne dla innych?

Nie. W chwili w której moduł zostaje wyłączony – produkty, które Udostępniłeś nie będą dalej widoczne dla innych drukarni.

Podzlecanie produktów – konfiguracja

Podzlecać można wszystkie produkty. Podzlecany produkt jest “zaciągany” w czasie rzeczywistym z drukarni podwykonawcy (drukarni, która go udostępnia). Klient zawsze więc widzi aktualne cenniki.

W sekcji Asortyment, po kliknięciu w nazwę produktu, rozwinie się belka ze szczegółami produktu:

Po zaznaczeniu “podzleć produkt” pojawi się lista podwykonawców:

W zależności od tego czy produkt wymaga akceptacji czy nie, będzie informacja o oczekiwaniu na potwierdzenie lub jej brak. Po wybraniu podwykonawcy pojawią się dodatkowe opcje:

Kwota bazowa taka sama jak u podwykonawcy – oznacza, że bazową kwotą cen widocznych na stronie (przez dodaniem do nich marży) będzie kwota zaciągana z cenników podwykonawcy. Opcja służy to tego aby móc w łatwy sposób ustawić ceny identyczne jak u podwykonawcy. Jeśli opcja jest odznaczona, to ceną bazową jest cena podwykonawcy minus rabat, którego udzielił na produkt.

Marża procentowa – marża produktu względem ceny bazowej

Marża dodawana – marża kwotowa dodawana do produktu

Modyfikator czasu realizacji – procentowy – procentowe zwiększenie czasu realizacji względem  

Modyfikator czasu realizacji – ilość dni – ilość dni dodanych do czasu realizacji podwykonawcy

Automatyczne podzlecanie – jeśli zaznaczone, zlecenia ze statusem opłacone są automatycznie przekazywane do podwykonawcy

 

 

Krótki film instruktażowy:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)

Ustawienia dostawy

W panelu administracyjnym systemu podzlecającego w zakładce Ustawienia -> Rodzaje wysyłki musi być dodany chociaż jeden rodzaj z ustawieniem “typ kuriera”, aby klient mógł wybrać rodzaj wysyłki w koszyku. Wraz z uruchomieniem modułu podzlecania do systemu automatycznie dodawany jest udostępniony rodzaj przesyłki: “default” – z typem udostępnienia “kurier”.

Domyślnie dostępne są dwa typy:

 • kurier
 • kurier ekspres 24h

Jeśli w koszyku klienta będzie znajdował się produkt podzlecany, to ilość opcji wyboru rodzaju dostawy jest ograniczona do tych z ustawieniem typu udostępniania.

Ustawienie rodzajów wysyłki musi być skonfigurowane zarówno u zleceniodawcy i zleceniobiorcy, aby system wiedział, które rodzaje wysyłki się pokrywają i którą ma automatycznie przydzielić. Jest to podobny mechanizm dopasowywania jak w typie produktu.

 

W sytuacji, gdy dla wszystkich naszych produktów w ofercie mamy koszt wysyłki ustawionych na 15zł i chcemy, by dla produktów z podzlecania ta cena była taka sama należy w naszych obecnych metodach wysyłki zmienić “Typ udostępniony” na “Kurier”.

(Ustawienia -> Rodzaje wysyłki -> Edytuj)

 

W takiej sytuacji w każdym produkcie, również z podzlecania, koszt wysyłki będzie taki sam.

 

 

Krótki film instruktażowy:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)

Podzlecanie – czy ceny kurierów muszą być takie same w obu drukarniach?

Ceny kurierów nie muszą się zgadzać między drukarniami. Klient opłaca przesyłkę dla drukarni w której zamawia produkt, a drukarnia podzlecająca opłaca zamówienie wraz z wysyłką podwykonawcy.

Obsługa zamówienia – płatności i podzlecanie

Złożone przez klienta zamówienie trafia do zakładki płatności jeśli jest nieopłacone. Po jego opłaceniu przez klienta status zmieni się automatycznie na opłacone.

Podzlecenie

Po opłaceniu zamówienie można podzlecić. Odpowiedni przycisk znajduje się w widoku szczegółowym zamówienia:

Opłacanie zamówień dla podwykonawcy

W zależności od ustawień udostępniania produktu przez podwykonawcę, płatność za zamówienia może być dokonywana “z góry” za pomocą dostępnych w systemie płatności online lub za pomocą płatności terminowych.

Płatność z góry

Opłacać zamówienia dla podwykonawcy również można w widoku szczegółowego zamówienia:

Tu można pobrać fakturę proforma lub opłacić zamówienie bezpośrednio u kontrahenta, korzystając z dostępnych dla klientów w jego systemie płatności.

Podzlecający powinien opłacić zamówienie u podwykonawcy, aby móc przekazać je na produkcję do podwykonawcy.

Płatność terminowa

Jeśli podwykonawca udostępnia możliwość płatności terminowej dla danego produktu, to po złożeniu zamówienia i podzleceniu w widoku zamówienia zamiast przycisku opłać wyświetli się informacja „Płatność terminowa: x dni’.

Informacja ta zmieni się w datę terminu płatności, po zakończeniu realizacji i wysłaniu zamówienia.

Po 24h od wysłania zamówienia przez podwykonawcę, zostanie wygenerowana płatność terminowa z zamówień wysłanych dnia poprzedniego.

Wszystkie płatności terminowe trafiają do zakładki „Zamówienia > Płatności terminowe zamówień podzleconych”.

Dostępne są tutaj 2 sekcje:

 1. Podzlecone na zewnątrz – jest to zakładka dedykowana dla zleceniodawców.

Stąd można kliknąć przycisk „Opłać”, po czym nastąpi przekierowanie przez zleceniodawcę, jest przekierowany do widoku z danymi do przelewu. Nr konta w tym widoku pobierany jest z ustawień drukarni.

 1. Podzlecone mnie –  jest to zakładka dedykowana dla podwykonawców.

W tym oknie pracownik monitorujący płatności ustawia jako zamówienia jako opłacone na podstawie otrzymanych wpłat. Opłacone zamówienie trafiają do zakładki „Opłacone” i są przekazywane na produkcję.

Faktury

Faktury do zamówień podzleconych są automatycznie wystawiane wraz z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia). Są do pobrania w widoku zamówienia (Płatność terminowa)

W zakładce „Zamówienia -> Faktury” , faktury generują się automatycznie wraz z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia).

Preflight

Pliki wgrywane przez klienta są widoczne zarówno w panelu podzlecającego jak i podwykonawcy. Pliki do zamówienia akceptuje drukarnia Udostępniająca dany produkt. Komentarze do plików i zmiany statusów przez obie strony są widoczne dla klienta (w panelu klienta) oraz w panelach administracyjnych w sekcji preflight i managerze plików.

Po zaakceptowaniu plików można zamówienie przekazać na produkcję – odpowiednie przyciski znajdują się w szczegółach zamówienia oraz w zakładce Zamówienia -> Preflight.

Zamówienia w realizacji

Gdy klient zamówi produkt podzlecony, by mógł zostać przekazany na produkcję musi on zostać opłacony względem podwykonawcy. O oczekujących na opłacenie względem podwykonawcy zamówieniach informuje ikona w górnej belce ekranu:

Po jej kliknięciu, lub kliknięciu zakładki “Podzlecone” w sekcji “Zamówienia” w Panelu Administracyjnym system przejdzie do widoku z zamówieniami podzleconymi. Stąd można opłacić zamówienia nieopłacone względem podwykonawcy.

Produkcja i statusy produkcyjne

Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca, zgodnie z ustawieniami w swoim systemie. Statusy można zmieniać w szczegółach zlecenia, w zakładce Zamówienia -> Produkcja, oraz w panelach produkcyjnych w przypadku posiadania modułu produkcji. Po zmianie na status wysyłka, zamówienie trafia do sekcji wysyłka.

Komentarze między drukarniami

W szczegółach zamówienia, po podzleceniu, jest możliwość wysyłania komentarzy między podzlecającym i podwykonawcą:

Po wysłaniu komentarza zostanie wysłane powiadomienia na maila do administratora oraz w panelu administracyjnym w górnej belce pojawi się odpowiednia ikona informująca o nieprzeczytanym komentarzu:

Wszelkie komentarze dodane do zamówienia (klienta) i zlecenia (klienta i adminów) są widoczne w obu panelach administracyjnych – odpowiednio w szczegółach zamówienia i zlecenia.

 

 

 

Krótki film instruktażowy:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)

Podzlecanie – Workflow

Cykl zamówienia wygląda w następujący sposób:

 1. Złożenie zamówienia przez klienta
 2. Opłacenie zamówienia przez klienta
 3. Podzlecenie zamówienia przez podzlecającego
 4. Opłacenie zamówienia przez podzlecającego podwykonawcy
 5. Preflight
 6. Przekazanie na produkcję
 7. Obieg zlecenia na produkcji podwykonawcy (zmiany statusów)
 8. Wysyłka podwykonawcy
 9. Zakończenie zamówienia podwykonawcy

Podzlecanie uproszczone

Podzlecanie uproszczone pozwala w szybki i prosty sposób podzlecać produkcję tym drukarniom, które nie korzystają z systemu iwarePRINT lub z modułu Podzlecania. W przeciwieństwie do standardowego podzlecania, w podzlecaniu uproszczonym to drukarnia korzystająca z oprogramowania iwarePRINT musi przygotować produkt odpowiadający standardom podwykonawcy oraz wgrać go do swojego systemu. Sam przekaz informacji odbywa się drogą mailową.

Jak skonfigurować oraz korzystać z Podzlecania uproszczonego:

 1. Zacznijmy od dodania podwykonawcy do systemu. W tym celu wchodzimy w Ustawienia→Podzlecanie uproszczone→Dodaj, a następnie uzupełniamy pola adresem e-mail oraz nazwą podwykonawcy. Na podany adres będzie wychodziła informacja o podzlecaniu.
 2. Gdy już dodamy podwykonawcę do systemu, przechodzimy do Ustawienia→Podzlecanie uproszczone – ustawienia i przypisujemy dodanego przez nas podwykonawcę do produktów, które chcemy podzlecić. Ważne, by po dopasowaniu podwykonawcy do produktów kliknąć Zapisz, które znajduje się pod listą produktów.
 3. Nadeszła pora na przygotowanie samej treści wiadomości mailowej, którą podwykonawca będzie od nas otrzymywać. W tym celu przechodzimy do Ustawienia→Mailing→ Dodaj, a następnie w sposób dowolny stworzyć treść takiego maila.

 

Poniżej przykład, jak taki mail może wyglądać:

 

Zamówienie do druku na {order.product} nr {order.number}

Proszę o realizację:

Zamówienia nr {order.number}

Realizacja do {order.realization-ends-date} do 10:00 godz.

Informacja od klienta do zlecenia :

{info}

Plik poniżej w linku:

?{foreach mail.order.files file}

?{=file.publicDownloadAnchor.viewResult}

?{endforeach}

Karta Technologiczna:

?{=mail.order.publicTechnologyCardAnchor.viewResult}

 

Jest to tylko przykład. Po stworzeniu maila wyświetli się także lista dostępnych tagów, które również mogą posłużyć do dopasowania treści wiadomości.

 1. Mamy już gotową wiadomość – teraz należy ją przypisać do odpowiedniego Zdarzenia mailingowego. W tym celu otwieramy Ustawienia→Mailing zdarzenia→Podzlecanie (uproszczone)→Edytuj i przypisujemy nasz nowy mail do tego zdarzenia, po czym zapisujemy.
 2. Całe Podzlecanie uproszczone jest już skonfigurowane. Teraz gdy klient zamówi dany produkt w naszym sklepie, w szczegółach zamówienia pojawi się nowy przycisk:

 

Po jego kliknięciu będziemy mogli wybrać podwykonawcę oraz przekazać mu dodatkowe informacje. Po potwierdzeniu podwykonawca dostanie od nas wcześniej przygotowaną wiadomość. 

Proces został zakończony, a pozostałe etapy realizowane są już poza systemem.

 


Podzlecanie - pytania dodatkowe

Po zaimportowaniu produktu widok produktu rozjeżdża się graficznie w moim sklepie

Sytuacja może dotyczyć tylko Klientów, którzy już korzystają z iwarePRINT i modyfikowali we własnym zakresie skórki graficzne. W takiej sytuacji należy edytować Widok produktu podzlecanego w arkuszach stylu CSS „Widok produktu – wersja 2”.

„Widok produktu – wersja 2” to widok odpowiedzialny za widok produktów podzlecanych. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się z nami za pomocą systemu ticketów.

Czy możliwe są wykluczenia parametrów w module podzlecania?

Tak. W module podzlecania jest możliwość wykluczeń parametrów. Wykluczenia działają na wszystkie parametry, podobnie jak w druku kalkulowanym, jedyna różnica jest taka, że nie można wykluczyć całego parametru.

Przykładowo ażeby uniemożliwić pobranie nakładów mniejszych niż 1000 w produktach zaciąganych z innych systemów należy dodać regułę jak na screenie poniżej:

Wykluczenia parametrów w produktach podzlecanych znajdują się w zakładce:
Asortyment -> Produkt -> Wykluczenia parametrów.

 

 

Krótki film instruktażowy:

(Zalecamy oglądanie w trybie pełnoekranowym oraz jakości HD)