Moduł produkcji

Moduł produkcji

Czym jest moduł produkcji i za co odpowiada?

Jest to moduł pozwalający na zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez tworzenie szczegółowych pod-statusów w statusie głównym W realizacji, jak również tworzenie kont pracowniczych i delegowanie poszczególnych osób do obsługi konkretnych etapów produkcji.

Drukarnia może tworzyć dowolną ilość pod-statusów opisujących proces produkcyjny takich jak np. druk na maszynie, przekazanie do druku w innej drukarni, introligatornia, impozycja, druk cyfrowy, druk offsetowy, gilotyna, falcowanie, klejenie, szycie, bindowanie, foliowanie, lakier UV, wysyłka, itp. Każdy produkt może korzystać z całości lub części pod-statusów.

Wykluczenia statusów realizacji

Aby wykluczyć statusy realizacji danego produktu, należy przejść do zakładki Ustawienia -> Wykluczenia statusów realizacji, a następnie poprzez przycisk Dodaj stworzyć odpowiednie wykluczenia.

Czy w module produkcji mogę stworzyć osobne konta pracownicze?

Tak. Do odpowiednich pod-statusów można przydzielać pracowników, dzięki czemu widzą oni jedynie te zamówienia i te dane, które są im niezbędne do wykonania pracy.

Pracownicy mają stały dostęp do informacji o aktualnym statusie realizacji zlecenia, co pozwala na łatwą weryfikację stanu druku.

Każdy pracownik jest przypisany do ustalonych statusów druku, więc nie musi tracić czasu na sprawdzanie czy ma przystąpić do realizacji swojego zadania. W panelu pracownika ma dostęp do zleceń, których etap realizacji wymaga jego pracy.

Kto przypisuje w systemie pracownika odpowiedzialnego za poszczególne zadania?

Przypisywanie pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania odbywa się przez osobę zarządzającą drukarnią. Udostępnia pracownikowi moduły, nadaje role i uprawnienia, czyli definiuje zakres obowiązków pracowników.

Czy pracownik może pełnić dwie (lub więcej) funkcje?

Tak. Po przydzieleniu dwóch ról pracownikowi (np. grafik i pracownik produkcji) wszystkie udostępnione mu elementy menu będą widoczne w jego Panelu.

W menu Pracownicy będzie on widoczny pod dwiema osobnymi ikonami – osobno przypisuje mu się statusy produkcyjne i zadania graficzne.

Czy pracownik w systemie widzi wszystko?

Każdy z pracowników widzi to, co jest dla niego dedykowane.

Administrator systemu definiuje, które sekcje systemu pracownik może przeglądać oraz, w których może wprowadzać zmiany. Każdy z pracowników ma dostęp do swojego panelu, gdzie widzi swoje zadania.

Jak działa automatyczne przydzielanie zleceń?

System przydziela nowe zlecenia tym pracownikom, którzy mają ich najmniej. Administrator może, jeśli jest taka potrzeba, przekazywać ręcznie przydzielone zamówienia innym pracownikom.

Ustawienia zamówień – co oznaczają poszczególne tagi?

W sekcji Ustawienia -> Ustawienia zamówień można ustawić format numeracji kolejnych zamówień. Oto dostępne tagi i ich funkcje:

  • {order.id} – numer zlecenia*
  • {order.position} – pozycja zlecenia w zamówieniu
  • {product.id} – identyfikator systemowy produktu
  • {order-group.id} – numer zamówienia
  • {printing-house.id} – identyfikator systemowy drukarni z której wpłynęło zamówienie (dla modułu resellerskiego). Ten kod nie jest aktywny i został zastąpiony przez {partner}
  • {user.id} – identyfikator systemowy użytkownika składającego zamówienie
  • {package.id} – identyfikator systemowy paczki

* – Zlecenie jest pojedynczym produktem w zamówieniu.

Czy produkt ma etapy realizacji?

Tak. Standardowo, produkt przechodzi przez takie etapy, jak: płatność, preflight, druk, wysyłka. Moduł produkcja pozwala na definiowanie dodatkowych statusów i pod-statusów druku dla każdego z produktów.

Czy mam możliwość edycji wyglądu i zawartości karty technologicznej?

Tak, edycja szablonu karty technologicznej dostępna jest w:

Ustawienia → Szablon kart technologiczych

Zmiany można wprowadzać za pomocą HTML.

 

Artykuł z przydatnymi zmiennymi został opublikowany tutaj: http://blog.iwareprint.pl/lepsza-karta-technologiczna/

Tagi: karta technologiczna, szablon

Karta technologiczna – podgląd plików

Aby dodać podgląd plików na kartę technologiczną można posłużyć się kodem:

?{=order.filesManager.filesTable}

Kod ten wyświetla tabelę, którą można ostylować w css.

Kod działa zarówno do plików wgrywanych tradycyjnie, jak i do PlaneUpload.

 

Korzystając z PlaneUpload należy zaznaczyć opcję „Extended thumbnails (beta)” , dzięki czemu podgląd będzie się generować z większej ilości typów plików.

Kod QR/kod kreskowy

Do modułu produkcja zostały dodane kody QR/kody kreskowe. Kod QR/kreskowy przypisany do danego zamówienia znajduje się na karcie technologicznej.

Aby dodać kod na kartę technologiczną należy umieścić w szablonie karty technologicznej (Ustawienia -> Szablon kart technologiczych) kod:

?{=order.qr.open}

Aby odszukać dane zlecenie za pomocą kodu QR/kreskowego, należy otworzyć nowy przycisk na górym pasku

Po czym zeskanować kod czytnikiem.

Możliwość zamiany kodu QR na kod kreskowy wchodząc w Ustawienia->Ustawienia->Ustawienia główne->Kod kreskowy – typ

 

Kody QR – zmiana statusu zlecenia

Za pomocą kodów QR można zmieniać statusy druku zlecenia. Aby dodać na Kartę technologiczną odpowiednie kody kreskowe, należy umieścić w Szablonie kart technologicznych (Ustawienia-> Szablon kart technologicznych) kod:

?{=printStatus.qr}

Kod ten powinien znajdować się wewnątrz odpowiedniej pętli, przykład:

?{foreach order.printStatusSet.printStatusesWrappers printStatus}
?{=printStatus.qr}
?{=printStatus.printStatus}
?{endforeach}

 

 

Stany magazynowe

Stany magazynowe – funkcjonalność, która pozwala na nadzorowanie stanów magazynowych w iwarePRINT. Dostępne wyłącznie w module Produkcja.

W celu ustawienia magazynu należy przejść do Asortyment -> Magazyn.

W tym miejscu można ustalić jakie surowce zużywamy podczas produkcji. Klikając „Dodaj” dodajemy surowiec, jaki jest jego aktualny stan oraz jaka jest ilość ostrzeżenia. Ilość ostrzeżenia oznacza ilość, po przekroczeniu której system pokaże nam ostrzeżenie o zbyt niskim stanie surowców.

Następnie należy przypisać kalkulator do naszego magazynu. Przygotowany wcześniej kalkulator Excel wgrywamy do systemu w zakładce Asortment -> Kalkulatory, a następnie przechodząc do Asortyment -> Magazyn – kalkulatory konfigurujemy wszystkie ustawienia magazynu – klikając „Dodaj„.

W tym miejscu należy odpowiednio ustawić Póla pobierane oraz wprowadzane. Kalkulator może działać na zasadzie wprowadzania z systemu do kalkulatora id produktu, nazwy, jego parametrów z złożonego zamówienia bądź innej zdefiniowanej przez nas informacji,  a następnie pobierać z pliku wyliczoną ilość surowców.

W zamówieniach pojawił się zupełnie nowy przycisk „Magazyn info„, informujący o zmianach w stanie magazynowym w związku z danym zamówieniem.

 

Własne etykiety produktu na Karcie Technologicznej

Aby dodać własne etykiety produktu na Kartę Technologiczną, należy posłużyć się kodem:

?{foreach order.productParameterCustomValues tag}
?{=tag.customValue}
?{endforeach}

Filtrowanie zamówień po statusie produkcji

Wprowadzony został nowy filtr zamówień po statusie produkcji. Znajdziesz go w sekcji Zamówienia > Produkcja. W kolumnie “Status druku” pojawiła się lupa. W celu wyszukania zamówień z interesującym Ciebie statusem, klikamy na nią. U góry pojawią się statusy – wybierz jeden z nich. Finalnie otrzymasz listę zamówień – zgodną z użytym filtrem.

Dokument Wydanie zewnętrzne

Możliwość generowania dokumentów „Wydanie zewnętrzne” (WZ) należy włączyć w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień:

wydanie zew1

Tu również można ustawić szablon nazewnictwa dokumentów WZ.

Po włączeniu funkcjonalności, w widokach z zamówieniami na etapie produkcji pojawi się dodatkowy przycisk „wygeneruj wydanie zewnętrzne”, który powoduje wygenerowanie dokumentu WZ.

wydanie zew2

Szablon dokumentu można edytować w secji CMS -> Widoki własne -> Widok wydruku wydania zewnętrznego (pdf)