Moduł resellerski

Moduł resellerski

Czym jest moduł resellerski (multi-drukarnia) i za co odpowiada?

Moduł resellerski umożliwia stworzenie dowolnej ilości drukarni pod różnymi brandami z różną szatą graficzną, inną grupą docelową i, przede wszystkim, z inną ofertą. Każda z tych drukarni jest połączona z drukarnią matką i to ona realizuje wszystkie zamówienia.

W jaki sposób mogę wykorzystać moduł multi-drukarni?

Przykłady zastosowania tego modułu to np. sklep dedykowany konkretnemu klientowi, stworzenie drukarni pod inną marką z innymi cenami lub drukarnia skierowana do klientów zagranicznych.

Jak stworzyć resellera?

Tworzenie resellera rozpoczynamy od dodania domeny, na której będzie się on znajdował. Ścieżka dostępu: Ustawienia → Domeny. Tworzymy subdomenę istniejącej drukarni, np.: subdomena.nazwadrukarni.iwareprint.pl.

Następnie przechodzimy do stworzenia samego resellera w: Ustawienia → Drukarnie. Wprowadzamy nazwę, operatorów, host (utworzona wcześniej domena), layout (skórka resellera), walutę oraz język.

Ile resellerów mogę stworzyć w module multi-drukarni?

Wybierający moduł resellerski, masz możliwość stworzenia dowolnej liczby resellerów na subdomenie w cenie 250 zł za cały moduł. Jeżeli chcesz stworzyć resellera na osobnej domenie, wtedy koszt wynosi 250 zł za każdą domenę na miesiąc. Pierwszy reseller na osobnej domenie jest zawarty w cenie modułu.

Gdzie można skopiować dane z drukarni głównej do resellera?

Kopiowania danych z drukarni głównej do resellera można dokonać w: Ustawienia → Kopiuj dane.

Jak i gdzie włączać/wyłączać lub edytować sposób towarowania produktów w resellerze?

W edycji resellera znajdują się opcje dotyczące włączania i wyłączania produktów (przycisk „Włącz/wyłącz produkty” – odsyłacz do filmu pokazującego jego położenie). Można tam również ustawić sposób towarowania. Są dwa:

  1. Dowolny – produkt w resellerze będzie posiadał swój osobny sposób towarowania, a tym samym dowolność w ustalaniu cen (np. za pomocą innego kalkulatora).
  2. Tylko reseller – ceny produktu w resellerze zostaną pobrane z głównej drukarni, jednak można je modyfikować (zmniejszać lub zwiększać) poprzez mnożnik ceny, który mnoży cenę produktu w danej konfiguracji przez rzeczony modyfikator, wyliczając koszt końcowy.

VIES – Ustawiaj VAT 0% automatycznie

Opcja „Ustawiaj VAT 0% automatycznie”  znajduje się w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Sprzedaż międzynarodowa.

Przy włączonym VIES i opcji ustawionej na „tak” – jest to domyślne ustawienie – klient posiadający prawidłowy numer VIES otrzyma fakturę z 0% podatkiem VAT.

Ustawienie opcji na „nie” powoduje, że klient otrzyma FV z podatkiem 23%, ale w tym wariancie można dodać kod do szablonu drukarni pozwalający klientowi na wybór między stawką 0% i 23%.

Poniżej przykładowy kod takiego przełącznika – należy go dostylować za pomocą CSS:

?{if system.noVatAvailable}
<fieldset style="margin-left: auto;margin-right: auto;width: 200px;">
 <legend>VAT</legend>
 #{Aktualna stawka VAT:} ?{=system.vat}%<br/>
 ?{if system.noVatEnabled}
 <a style="font-weight: bold;text-decoration: underline;" href="?{=system.baseUrl}koszyk/setViesVatEnabled/0">Zmień na ?{=system.vatDefault}%</a>
 ?{else}
 <a style="font-weight: bold;text-decoration: underline;" href="?{=system.baseUrl}koszyk/setViesVatEnabled/1">Zmień na 0%</a>
 ?{endif}
</fieldset>
?{endif}

Przykładowo kod można umieścić w nagłówku: