Reklamacje

Jak w systemie ustawić reklamacje?
W systemie automatycznie generują się reklamacje zgłaszane przez Klientów. Informacje o złożonych poprzez system reklamacjach znajdziemy w dashbordzie głównym → Reklamacje (tu zobaczymy jedynie ilość zgłoszonych reklamacji).

1

Natomiast szczegółowe informacje o powodzie reklamacji, dacie zgłoszenia, numerze zlecenia, Kliencie, którego reklamacja dotyczy znajdziemy (po kliknięciu na przycisk Reklamacje) w zakładce Zamówienia → Reklamacje.

2

 

Jakie mogą być powody zgłoszenia reklamacji w systemie? Jak je ustawić?

W systemie możemy zdefiniować powody zgłaszanych przez klientów reklamacji jak np.:
– Zły kolor
– Zabrudzony nakład
– Nakład niezgodny z zamówieniem
– Inne ( możliwość ręcznego wpisania w uwagach powodów innych określone )

Aby dodać do systemu powód reklamacji należy wejść do zakładki Drukarnia → Powody reklamacji → Dodaj , następnie wpisać powód reklamacji np:. Zabrudzony nakład.

3

Gdy skończymy konfigurować Reklamacje, Klient w swoim panelu, w zakładce zamówienia zakończone zobaczy następujący widok, w którym będzie mógł wybrać z dostępnej listy powód zgłaszanej reklamacji.

4